Adaptacja pomieszczeń ZSO Nr 4 w Gdyni na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 3

Numer umowy:KB/514/UI/182/W/2011
Data podpisania:04.10.2011r.
Przedmiot zamówienia:1)roboty rozbiórkowe i demontażowe 2)wzmocnienie konstrukcji ściany nośnej 3)przebudowę pomieszczeń na parterze 4)przebudowę dwóch istniejących sal lekcyjnych na I i II piętrze 5)wymianę stolarki drzwiowej 6)dostawę i montaż dwóch stałych okien aluminiowych 7)przebudowę instalacji sanitarnych, elektrycznych i niskoprądowych 8)wewnętrzne roboty wykończeniowe 9)oklejenie istniejących szyb od strony boiska folią antywłamaniową klasy P2 10)dobudowę wiatrołapu wraz ze schodami zewnętrznymi 11)wykonanie zewnętrznej rampy dla osób niepełnosprawnych 12)wyposażenie w sprzęt p.poż., oznakowanie ewakuacyjne i znaki ochrony przeciwpożarowej 13)wykonanie nawierzchni utwardzonej dojścia do Poradni 14)wymianę nawierzchni utwardzonej na wjeździe do szkoły od strony ul. Płk. Dąbka 15)wymianę bramy wjazdowej wraz z furtką od strony wschodniej 16)odtworzenie trawników po wykonywanych robotach wraz z pielęgnacją przez okres 1 roku
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DACHBUD z siedzibą przy ul. Afrodyty 11, 81-601 Gdynia, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej nr 31033,
Wartość zamówienia:920565,16 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Anna Stankiewicz Elżbieta Wójcicka
Telefon:058 668-83-00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni,Wydział Inwestycji, pok.235 adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 10.10.2011
Data udostępnienia informacji: 10.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.10.2011 12:51 zamieszczenie ogłoszenia o udz Anna Stankiewicz