Adaptacja pomieszczeń szp nr 43 na filię biblioteki publicznej

Numer umowy:KB/330/UI/112/W/2011
Data podpisania:29.06.2011r
Przedmiot zamówienia:Adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 43 na filię miejskiej biblioteki publicznej w Gdyni-roboty budowlane
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Przedsiębiorstwo Budowlane TB.INVEST Tomasz Brzeziński 80-298 Gdańsk, ul. Harfowa 34
Wartość zamówienia:999 532,60 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elzbieta Wójcicka
Telefon:58 66 88 880
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Inwestycji UM Gdyni pok.235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 04.07.2011
Data udostępnienia informacji: 06.07.2011
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.07.2011 09:28 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka