Z dnia 2010-12-08

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.12.2010 r. w sprawie:
  • 169/10/VI/U       zmiany zarządzenia nr 17173/10/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Hryniewickiego, Waszyngtona i al. Jana Pawła II

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 08.11.2010
Data udostępnienia informacji: 08.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.02.2011 10:06 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk