Z dnia 2010-10-20

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 r. w sprawie:
  • 16780/10/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2010
  • 16781/10/V/K - zmian zarządzenia nr 13462/10/V/K z 05 stycznia 2010 r.w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni
  • 16782/10/V/K - zmian zarządzenia nr 13463/10/V/K z 05 stycznia 2010 r.w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
  • 16783/10/V/P - organizacji spotkania oraz pokazów filmowych z okazji 10. rocznicy śmierci Franciszki Cegielskiej
  • 16784/10/V/S - powołania koordynatora gminnego ds. obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych na obszarze gminy w wyborach samorządowych w 2010 roku
  • 16785/10/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek I
  • 16786/10/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych robót w ramach zadania: „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 24.10.2010
Data udostępnienia informacji: 03.12.2010
Ostatnia aktualizacja: 27.12.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.12.2010 13:23 Korekta Sybilla Stolarczyk
03.12.2010 14:06 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk