Z dnia 2010-09-29

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 r. w sprawie:
  • 16518/10/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2010
  • 16519/10/V/K - zmian zarządzenia nr 13462/10/V/K z 05 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni
  • 16520/10/V/K - zmian zarządzenia nr 13463/10/V/K z 05 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
  • 16521/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na remont dachu budynku Zespołu Szkół. Nr 14 przy ul. Nagietkowej 73 w Gdyni
  • 16522/10/V/S - udzielenia pełnomocnictwa Panu Romanowi Witowskiemu dyrektorowi jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni”
  • 16523/10/V/S - upoważnienia dyrektora jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni” do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
  • 16524/10/V/S - upoważnienia dyrektora jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni” do wydawania decyzji administracyjnych, tytułów wykonawczych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni
  • 16525/10/V/S - zmiany zarządzenie w sprawie przygotowywania i rozpatrywania projektów rozstrzygnięć przez Prezydenta Miasta Gdyni z udziałem Kolegium Prezydenta
  • 16526/10/V/O - zmiany Zarządzenia nr 16392/10/V/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21 września 2010 roku w sprawie zawarcia umów zlecenie na realizację zajęć dodatkowych/wyrównawczych w ramach projektu „Dobry zawód gwarancją sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
  • 16527/10/V/P - wynajmu pomieszczeń wraz z obsługą na zorganizowanie prezentacji idei Muzeum Emigracji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 30.09.2010
Data udostępnienia informacji: 08.11.2010
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.11.2010 12:36 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk