Z dnia 2010-09-14

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.09.2010 r. w sprawie:

•                   16261/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację 4. Międzynarodowego Festiwalu Form Multimedialnych - TRANSVIZUALIA 010 GDYNIA
•                   16262/10/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację widowiska pt. „Kabaretowa Noc Listopadowa -Gdynia 2010"
•                   16263/10/V/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr SK/1135/OK/99/W/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r., zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Wydawnictwem Maszoperia Literacka spółka z o.o.
•                   16264/10/V/P - wykonania folderu informacyjnego o zabytkach Kamiennej Góry
•                   16265/10/V/K - zmiany w budżecie miasta Gdyni na rok 2010
•                   16266/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 13462/10/V/K z dnia 05 stycznia 2010r w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni
•                   16267/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 13462/10/V/K z dnia 05 stycznia 2010r w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
•                   16268/10/V/K - umorzenia zaległości z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojazdów
•                   16269/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę rocznej dzierżawy łączy transmisji danych pomiędzy Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i siedzibami GUS i ZUS
•                   16270/10/V/S - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 13216/09/V/S z dnia 15.12.2009 r. dot. zabezpieczenia środków na rozliczenie kosztów czynszu oraz dostarczanych mediów do lokali eksploatowanych przy ul. Partyzantów 42, ul. Władysława IV 37, Al. Marsz. Piłsudskiego 18, ul. Legionów 130, ul. Armii Krajowej 44, ul. Świętojańskiej 141, ul. 3 Maja 27/31, ul. Władysława IV 12/14, Al. Zwycięstwa 291a, Al. Zwycięstwa 291 oraz ul. Świętojańskiej 39 w Gdyni w 2010 roku
•                   16271/10/V/S - zmiany treści Zarządzenia Nr 13218/2009/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.12.2009 r. w sprawie uruchomienia środków finansowych w roku 2010 na dostawę energii elektrycznej dla budynku Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
•                   16272/10/V/S - zmiany treści Zarządzenia Nr 13219/2009/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.12.2009 r. w sprawie uruchomienia środków finansowych w roku 2010 na dostawę energii cieplnej dla budynku Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
•                   16273/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup i posadzenie roślin cebulowych na terenie zieleni przy ul. Starowiejskiej w Gdyni
•                   16274/10/V/S - przeprowadzenia legalizacji urządzeń ratowniczych LUKAS Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
•                   16275/10/V/M - nasadzeń i ukształtowania obszaru zieleni, położonego na terenie gminnym, przy ul. Zgoda 1-13 w Gdyni
•                   16276/10/V/M - ustanowienia dozoru obiektów użytkowych przy ul. Folwarcznej 2 w Gdyni
•                   16277/10/V/M - ustanowienia dozoru zwalnianych przez najemców lokali mieszkalnych w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Zamenhofa 9 w Gdyni
•                   16278/10/V/M - wykonania prac zabezpieczających w budynku przy ul. Jęczmiennej 6 w Gdyni
•                   16279/10/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. Morskiej 91 w Gdyni
•                   16280/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
•                   16281/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
•                   16282/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
•                   16283/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
•                   16284/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
•                   16285/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego ( MS.DK-71409-1/20/08)
•                   16286/10/V/M - przeprowadzenia drugiego publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Orłowskiej 66 w Gdyni oraz powołania Komisji Przetargowej
•                   16287/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Nagietkowej 25 przeznaczonej do wydzierżawienia
•                   16288/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Olgierda r. Św. Kazimierza Królewicza przeznaczonej do wydzierżawienia
•                   16289/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Głogowej 39 przeznaczonej do wydzierżawienia
•                   16290/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości położonej przy ul. Kaprów 4
•                   16291/10/V/M - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego przy ul. Derdowskiego 9-11 w Gdyni, z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną
•                   16292/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania interaktywnych panoram fotograficznych Gdyni
•                   16293/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na ekspozycję 300 plakatów promocyjnych w wagonach PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o
•                   16294/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na organizację poczęstunku dla uczestników i gości studia TVP
•                   16295/10/V/M - udzielenia zgody na używanie herbu Miasta Gdyni
•                   16296/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na usunięcie fundamentów, wykonanie planów miasta oraz renowację tablicy informacyjnej
•                   16297/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonania oraz montażu systemów wystawienniczych w punkcie Miejskiej Informacji Turystycznej
•                   16298/10/V/M - wynajęcia wraz z obsługą techniczną, w dniach 13-14.10.2010 r., Hali Sportowo - Widowiskowej „Gdynia" przy ul. Kazimierza Górskiego 8 na potrzeby organizacji jesiennej edycji Targów Pracy w dniu 14 października 2010 roku
•                   16299/10/V/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród w międzyszkolnym konkursie gdyńskich młodych pianistów, którego organizatorem jest VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
•                   16300/10/V/O - zakupu kserokopiarki dla Zespołu Szkół Nr 5 w Gdyni z okazji jubileuszu 75 - lecia placówki
•                   16301/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki o wartości do 14.000 EUR na usługę - audit odnowieniowy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Miasta Gdyni
•                   16302/10/V/S - wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
•                   16303/10/V/O - organizacji koncertu w ramach 2. Podróży Morskiej NOSPR Pod banderą Chopina w dniu 25 września 2010 r.
•                   16304/10/V/S - opinii dotyczącej terminów likwidacji gospodarstwa pomocniczego pod nazwą Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji - gospodarstwo pomocnicze
•                   16305/10/V/P - wykonania fotografii w związku z organizacją kampanii społecznej „Każdemu wolno kochać" oraz przygotowaniem kalendarza „Gdynia bez barier" na rok 2011
•                   16306/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania: „Rozbudowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej Nr 20 przy ul. Starodworcowej 36 w Gdyni"
•                   16307/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na organizację promocji programu „Pies w Wielkim Mieście" podczas imprezy plenerowej „Dzień bez Samochodu"
•                   16308/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR, na zakup karmy do zanęcania dzików oraz zakup materiałów do naprawy odłowni dzików, położonej na terenie Kolibek
•                   16309/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup wyposażenia dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo" w Gdyni
•                   16310/10/V/O - wyrażenia zgody na udzielenie ryczałtu w związku z używaniem własnego samochodu osobowego do celów służbowych związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego 2010
•                   16311/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie konserwacji elewacji drewnianej budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 18 w Gdyni"
•                   16312/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowy oświetlenia placu zabaw w sąsiedztwie budynku przy ul. Strażackiej 13 w Gdyni oraz odcinka drogi dojazdowej na teren osiedla (wjazd od ul. Widnej)
•                   16313/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wynajem powierzchni reklamowej na trolejbusie w celu promocji Pierwszego Europejskiego Dnia Trolejbusów
•                   16314/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14000 EUR na usługę transportową - przesyłkę kurierską
•                   16315/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie i zamieszczenie na trolejbusie reklamy promującej obchody Pierwszego Europejskiego Dnia Trolejbusu
•                   16316/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 13162/09/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji p.n. „Przebudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd jako etap I przebudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni"
•                   16317/10/V/U - akceptacji na zawarcie porozumienia dotyczącego wykonanych robót w ramach zadania pn: „ II etap remontu I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni przy ul. Narcyzowej 6"
•                   16318/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 1400 EUR na wykonanie robót związanych z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Bosmańskiej i Nasypowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ulicy Unruga w Gdyni"
•                   16319/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowy ulicy Zielnej w Gdyni"
•                   16320/10/V/U - akceptacji zmiany treści umów w ramach zadania „Rozbudowa ul. Bosmańskiej i Nasypowej z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Unruga w Gdyni"
•                   16321/10/V/U - zawarcia aneksu do umowy nr KB/282/UR/6/W/2010 z dnia 19.05.2010 r. na zmianę programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Chylońskiej z ul. Kartuską w Gdyni i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
•                   16322/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 10980/09/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Miasta Gdyni w projekcie SEGMENT przedkładanym przez Komisję Wspólnot Europejskich, dofinansowanym w ramach Programu Inteligentna Energia Europa (IEE)
•                   16323/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na organizację poczęstunku w Teatrze Muzycznym z okazji Chopin the Course- Wielki Finał w Gdyni
•                   16324/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2010 r.
•                   16325/10/V/S - przeprowadzenia remontu dachu oraz pomieszczenia gospodarczego budynku będącego w użytkowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
•                   16326/10/V/O - wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania „Wystawki jesień 2010 - zbiórka odpadów wielkogabarytowych" dla KZG „Dolina Redy i Chylonki" i upoważnienia podpisania umowy
•                   16327/10/V/O - zlecenia Eko Dolinie sp. z o.o. utylizacji odpadów zebranych w trakcie jesiennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych na trenie miasta Gdyni
•                   16328/10/V/P - świadczenia usług hostingowych dotyczących strony internetowej „Gdynia Business Week"
•                   16329/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/206/UI/64/W/2010 na wykonanie koncepcji zagospodarowania i odprowadzania wód deszczowych na trenie zlokalizowanym pomiędzy ulicami Chylońską, Kartuską, Morską i Gospodarską wraz z koncepcją układu drogowego ul. Świeckiej w Gdyni
•                   16330/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/841/UI/298/W/2009 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ul. Dworcową i Podjazd w Gdyni"
•                   16331/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/210/UI/66/W/2010 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ul. Żeglarzy
•                   16332/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji geotechnicznej oraz opracowanie opinii technicznej w ramach zadania pn: „Wykonanie koncepcji wariantowej sposobu zagospodarowania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych z ul. Bazyliowej w Gdyni"
•                   16333/10/V/U - zatwierdzenia wyniku negocjacji w trybie z wolnej ręki na opracowanie wielobranżowej koncepcji i wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy SP Nr 37 wraz z budową przedszkola
•                   16334/10/V/M - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 4.845.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na rekonstrukcję i remont pokrycia dachowego zabytkowego budynku SP Nr 10
•                   16335/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania pn: „Budowa Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej"
•                   16336/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na druk ulotki i programu „Pies w wielkim mieście"
•                   16337/10/V/P - wykonania dokumentacji filmowej o Jarmarku Organizacji Pozarządowych w 15 rocznicę uchwalenia pierwszego w Polsce Programu Współpracy miasta Gdyni z Organizacjami Pozarządowymi
•                   16338/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację przewozu członków Koła Byłych Więźniów KL Stutthof
•                   16339/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Słowackiego
•                   16340/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Halickiej
•                   16341/10/V/M - zmiany zarządzenia w sprawie udziału UM Gdyni na Targach Mieszkaniowych tabelaofert.pl jesień 2010 oraz udzielenia zamówienia na udostępnienie łącza sieci internetowe
•                   16342/10/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację części artystycznej wydarzenia „Chopin the Course - Wielki Finał w Gdyni"
•                   16343/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację części artystycznej wydarzenia „Chopin the Course - Wielki Finał w Gdyni"
•                   16344/10/V/P - zamówienia elektronicznej mapy rowerowej na stronę www.gdynia.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Łukasz _Kierznikiewicz
Data wytworzenia informacji: 14.09.2010
Data udostępnienia informacji: 15.10.2010
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.10.2010 21:52 Dodanie informacji Łukasz _Kierznikiewicz