Z dnia 2010-09-03

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.09.2010 r. w sprawie:

•                             16204/10/V/M - zmiany Zarządzenia nr 15977/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 sierpnia 2010 roku dotyczącej paragrafów klasyfikacji budżetowej podanej w § 2
•                             16205/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: ,,Budowa ulicy Cechowej w Gdyni''
•                             16206/10/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania: ,,Budowa ulicy Cechowej w Gdyni"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 07.09.2010
Data udostępnienia informacji: 03.09.2010