Z dnia 2010-08-17

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.08.2010 r. w sprawie:
 • 15998/10/V/O - ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna”
 • 15999/10/V/O - przeznaczenia do kasacji pojazdu służbowego, Poloneza Caro 1.5. MR`91, będącego w posiadaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Gdyni
 • 16000/10/V/O - zawarcia umów zlecenie na prowadzenie szkoleń/warsztatów, zawarcia umów zlecenie z pracownikami obsługi oraz zawarcia umowy na organizację wyżywienia dla nauczycieli oraz uczestników w ramach projektu „Gdynia Business Week 2010”
 • 16001/10/V/O - dofinansowania dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni kosztów pobytu grupy uczniów i opiekunów z Liceum w Bussum w ramach wymiany polsko – holenderskiej
 • 16002/10/V/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni uczniów i nauczycieli z Trok na Litwie w ramach współpracy międzyszkolnej z Zespołem Szkół Nr 15 w Gdyni
 • 16003/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR Fundacji „Rokor 1” na obsługę akcji „Sprzątanie Gdyni 2010”
 • 16004/10/V/R - rozstrzygnięcia konkursu ofert i podpisania umowy na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania polegającego na wspieraniu ubogich mieszkańców Gdyni
 • 16005/10/V/S - wyrażenia zgody na montaż klimatyzatora przenośnego w serwerowi w budynku UMG o wartości do 14.000 EUR
 • 16006/10/V/S - prowadzenia szatni w Urzędzie Stanu Cywilnego w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 • 16007/10/V/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na: sprzątanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Miejskiego Centrum Oglądowego w okresie wrzesień-grudzień 2010r. o wartości do 14.000 EUR
 • 16008/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 11807/09/V/P z dnia 18.08.2009 w sprawie najmu miejsca na maszcie antenowym oraz przyłączenia i dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego
 • 16009/10/V/M - ustanowienia dozoru lokali mieszkalnych nr 22, 58, 80 w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Zamenhofa 9 w Gdyni
 • 16010/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 118 przy ul. Świętojańskiej 139 blok II w Gdyni
 • 16011/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Bp. Dominika 15 w Gdyni
 • 16012/10/V/M - remontu budynku mieszkalnego przy ul. Arciszewskich 23 w Gdyni
 • 16013/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 11 przy ul. Ujejskiego 23 w Gdyni
 • 16014/10/V/M - remontu ściany zewnętrznej lokalu użytkowego stanowiącego własność firmy LEWIATAN przy ul. Uczniowskiej w Gdyni
 • 16015/10/V/M - wykonania remontu komina w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Ujejskiego 23/3 w Gdyni
 • 16016/10/V/M - wykonania przycinki drzew w Gdyni na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 16017/10/V/M - opomiarowania lokalu użytkowego (wojskowego ambulatorium) znajdującego się w budynku mieszkalnym przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
 • 16018/10/V/M - wykonania pergoli śmietnikowej dla gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Ujejskiego 23 w Gdyni
 • 16019/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Chrzanowskiego 10A w Gdyni
 • 16020/10/V/M - wykonania prac remontowych przy gminnych budynkach mieszkalnych przy ul. Dąbrowskiego 13,15 w Gdyni
 • 16021/10/V/M - wykonania remontu instalacji gazowej w mieszkaniu gminnym nr 6 w budynku mieszkalnym przy ul. Powstania Śląskiego 8 C w Gdyni
 • 16022/10/V/M - remontu budynku mieszkalnego (dwa segmenty) przy ul. Wojewody Wachowiaka 43-45 i 47-49 w Gdyni
 • 16023/10/V/M - usunięcia awarii instalacji kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Zielonej 32 w Gdyni
 • 16024/10/V/M - wykonania chodnika na terenie gminnym przy budynku mieszkalnym przy ul. Gen. Maczka 3-5 w Gdyni
 • 16025/10/V/M - wymiany schodów prowadzących do lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Chwarznieńskiej 18 w Gdyni
 • 16026/10/V/M - wymiany schodów prowadzących do lokali mieszkalnych przy ul. Dickmana 18/7 i 30/4 w Gdyni
 • 16027/10/V/M - wymiany piasku w piaskownicach znajdujących się na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 16028/10/V/M - wykonania przycinki drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 Gdyni
 • 16029/10/V/M - wykonania prac zabezpieczających w budynku przy ul. Żwirowej 43 w Gdyni
 • 16030/10/V/M - remontu dwóch gminnych lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym należącym do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dąbrowskiego 6-32 w Gdyni
 • 16031/10/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kwidzyńskiej 2 w Gdyni
 • 16032/10/V/M - wykonania montażu przęsła ogrodzenia dwóch budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Okrzei 22-24 w Gdyni
 • 16033/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Buraczanej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
 • 16034/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wojewody Wachowiaka przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
 • 16035/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Mikołaja Reja przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
 • 16036/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Batalionów Chłopskich przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
 • 16037/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Siedleckiej 4 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 15 lat
 • 16038/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 26 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
 • 16039/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziału wynoszącego 118/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 16040/10/V/M - ustalenia warunków przetargu pisemnego ograniczonego na wynajem na okres 3 lat lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni z przeznaczeniem na pracownię twórcy
 • 16041/10/V/M - ustalenia ceny, wykazu i warunków przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gdyni- Miasta na prawach powiatu, położonej w Gdyni przy ul. Bydgoskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 16042/10/V/M - unieważnienia postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 4 845 000 EUR, o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i montaż 35 m flagowego masztu stalowego
 • 16043/10/V/M - zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków dołączenia i wykazu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Rymarskiej
 • 16044/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: ,,Budowa ścieżki rowerowej w ul. Rdestowej w Gdyni’’
 • 16045/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy Nr KB/186/UI/54/W/2010 z dnia 6.04.2010 r. oraz umowy nr KB/377/UI/128/W/2010 z dnia 30.06.2010 r. na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. „Budowa oświetlenia z utwardzeniem nawierzchni ulicy Zbrojnej w Gdyni”
 • 16046/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie oceny merytorycznej prac konkursowych w konkursie na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola
 • 16047/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót wykonywanych na zadaniu: „Budowa stadionu rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni”
 • 16048/10/V/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w dzielnicy Gdynia Chylonia
 • 16049/10/V/O - zmiany treści zarządzenia nr 15857/10/V/O z dnia 27.07.2010r. w sprawie zlecenia wykoszenia chwastów z terenów gminnych w trybie zamówienia publicznego do 14.000 EUR
 • 16050/10/V/M - zmiany zarządzenia Nr 13562/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie z budżetu miasta na rok 2010 środków na realizację umowy nr 32/2008 z dnia 14 lutego 2008 – najem pomieszczeń od Spółdzielni Mieszkaniowej Osób Niepełnosprawnych im. dr Jadwigi Titz-Kosko dla potrzeb placówek NZOZ przy ul. Chwarznieńskiej 136/138
 • 16051/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie usługi tłumaczenia treści miejskich materiałów promocyjnych
 • 16052/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację reklamy promującej miasto w magazynie „Arkowcy”
 • 16053/10/V/S - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 13216/09/V/S z dnia 15.12.2009 r. dot. zabezpieczenia środków na rozliczenie kosztów czynszu oraz dostarczanych mediów do lokali eksploatowanych przy ul. Partyzantów 42, ul. Władysława IV 37, Al. Marsz. Piłsudskiego 18, ul. Legionów 130, ul. Armii Krajowej 44, ul. Świętojańskiej 141, ul. 3 Maja 27/31, ul. Władysława IV 12/14, Al. Zwycięstwa 291a, Al. Zwycięstwa 291 oraz ul. Świętojańskiej 39 w Gdyni w 2010 roku
 • 16054/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 15849/10/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac projektowych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ul. Oliwkowej i ulicy Wiczlińskiej na odcinku od ul. Oliwkowej do Lubczykowej w Gdyni wraz z ich odwodnieniem do ul. Chwaszczyńskiej”
 • 16055/10/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 193 000 EUR na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo– kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Lipowej w Gdyni, na odcinku od schodów przy ulicy Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ulicą Zwinisławy”
 • 16056/10/V/U - otwarcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego pokonkursowego w trybie negocjacji z wolnej ręki na opracowanie wielobranżowej koncepcji i wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola
 • 16057/10/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 16058/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na realizację usługi w zakresie kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – operatów technicznych dotyczących podziału nieruchomości, rozgraniczeń oraz dokumentacji dla celów prawnych, będących wynikiem prac geodezyjnych
 • 16059/10/V/P - ogłoszenia V edycji konkursu pod nazwą „Jak żyć w przyjaźni?”
 • 16060/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup aparatu fotograficznego na potrzeby UMG wartości do 14.000 EUR
 • 16061/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup kopiarek dla Urzędu Miasta Gdyni w 2010 roku
 • 16062/10/V/P - przygotowania identyfikacji wizualnej projektu Gdyni Business Week 2010
 • 16063/10/V/M - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 4 845 000 EUR na wykonanie „rekonstrukcji i remontu pokrycie dachowego zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Gdyni przy ul. Lubawskiej 4”
 • 16064/10/V/S - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 13241/09/V/S z dnia 15.12.2009 dot. zabezpieczenia środków na rozliczenie kosztów eksploatacyjnych oraz dostarczanych mediów do lokalu przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni w 2010 r.
 • 16065/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach Klubu Abstynenta KROKUS przy ul. Traugutta 9 w Gdyni
 • 16066/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie logo Gdyni na kole środkowym parkietu w Hali Sportowo-Widowiskowej Gdynia
 • 16067/10/V/M - remontu kanalizacji deszczowej w pomieszczeniach piwnic budynku Urzędu Miasta przy ul. 10 Lutego 24
 • 16068/10/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Łanowej przeznaczonej pod drogę
 • 16069/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania operatu wodno-prawnego dla lokalizacji masztu flagowego w Gdyni
 • 16070/10/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie 1000 sztuk drzewców do flag
 • 16071/10/V/M - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 EUR na robotę budowlaną p.n. ”remont pomieszczeń i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Żwirki i Wigury 14 w Gdyni”
 • 16072/10/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Górnej 19-21 w Gdyni
 • 16073/10/V/O - upoważnienia dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Gdynia do bezpłatnego udostępniania sal na spotkania dla wizytatorów Pomorskiego Kuratorium Oświaty
 • 16074/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji oświetlenia polerów wzdłuż Nabrzeża Pomorskiego
 • 16075/10/V/M - akceptacji aneksu dotyczącego zmiany treści umowy Nr KB/324/MB/35-W/2010 z dnia 4.06.2010 r. na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1 przy ul. Wiczlińskiej 33 w Gdyni w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachów, wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz wymiany instalacji c.o. wraz z regulacją systemu grzewczego i wymiany poziomów instalacji c.w.u. i modernizacji węzła c.o. i c.w.u.
 • 16076/10/V/M - zabezpieczenia środków finansowych na roczne i pięcioletnie przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej i odgromowej, przewodów kominowych i przeglądy techniczne dla budynku przy ul. Łowickiej 51 w Gdyni
 • 16077/10/V/M - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania: ”Budowa Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej w Gdyni”
 • 16078/10/V/O - zmiany umowy Nr SK/1489/UO/2-W/2010 z dnia 15.07.2010 roku na zlecenie w trybie zamówienia publicznego do 14000 EUR sporządzenia opinii prawnej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 17.08.2010
Data udostępnienia informacji: 03.09.2010
Ostatnia aktualizacja: 03.09.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.09.2010 15:12 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk