Z dnia 2010-08-06

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.08.2010 r. w sprawie:
 • 15932/10/V/M - zmiany umowy przedwstępnej sprzedaży dot. nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod realizację inwestycji odprowadzania wód opadowych z oś. Pogórze II
 • 15933/10/V/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa i ul. Świętopełka
 • 15934/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/677/UI/224/W/2009 dotyczącej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego
 • 15935/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac projektowych dotyczących inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wielkopolskiej w Gdyni”
 • 15936/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji w zakresie uzupełnienia odwodnienia obiektu Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1
 • 15937/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie opinii dotyczącej dokumentacji budowlanej adaptacji pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 43 na filię biblioteki publicznej w Gdyni w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej
 • 15938/10/V/U - akceptacji zmiany treści umów KB/840/UI/297/W/2009 z 4.12.2009 r., KB/856/UI/305/W/2009 z 18.12.2009 r, KB/33/UP/7/W/2008 z 23.01.2008 r. realizowanych dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa skrzyżowań w ramach budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Gdyni”
 • 15939/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 15412/10/V/U z 16.06.2010 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie kraty zabezpieczającej wylot kanalizacji deszczowej w ulicy Orłowskiej do rzeki Kaczej
 • 15940/10/V/U - podpisania umowy na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w ul. Westy w Gdyni na działkach nr 551 i 556
 • 15941/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania „Budowa kanału deszczowego w rejonie Alei Jana Pawła II wraz z wylotem do Basenu Prezydenta”
 • 15942/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ciągu ul. Gryfa Pomorskiego wraz z budową pętli trolejbusowej na osiedlu Fikakowo w Gdyni”
 • 15943/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania „Budowa ul. Cechowej w Gdyni”
 • 15944/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych robót w ramach zadania: „Przebudowa układu drogowego Węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 20.08.2010
Data udostępnienia informacji: 27.08.2010
Ostatnia aktualizacja: 27.08.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.08.2010 15:31 Korekta Sybilla Stolarczyk
27.08.2010 15:25 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk