Z dnia 2010-07-13

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.07.2010 r. w sprawie:
 • 15698/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją roboty budowlanej: „Oświetlenie uliczne ulicy Metalowej w Gdyni”
 • 15699/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/160/UI/41/W/2010 z dnia 26.03.2010 r. dot. wykonania koncepcji wariantowej sposobu zagospodarowania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych z ulicy Bazyliowej w Gdyni
 • 15700/10/V/O - skierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 15701/10/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie profilaktyki uzależnień: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej
 • 15702/10/V/O - przyjęcia raportu z realizacji programów profilaktycznych finansowanych przez Gminę Gdynia w 2009 roku
 • 15703/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 15704/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 15705/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, wydrukowania plansz prezentujących przebudowę ul. Chwarznieńskiej w Gdyni oraz wykonanie 10 koszulek polo z logo Gdyni
 • 15706/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na realizację wdrażania drugiego etapu produktu turystyki kulturowej – „Gdyńskiego Szlaku Modernizmu”
 • 15707/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację uroczystości odsłonięcia tablicy statku „Vision of the Seas” w Alei Statków Pasażerskich
 • 15708/10/V/O - dofinansowania wydania książki „Solidarna Gdynia – sierpień 1980”
 • 15709/10/V/O - dofinansowania dla Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni kosztów organizacji spływów kajakowych rzeką Swentine (w Niemczech), rzeką Pregołą (obwód Kaliningradzki) oraz rzeką Jasiołda (Białoruś)
 • 15710/10/V/O - ustanowienia regulaminu konkursów na najlepszego absolwenta gdyńskiej szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej za wyniki w nauce oraz najlepszego absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej, który uzyskał najwyższy wynik na maturze z języka angielskiego
 • 15711/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 15712/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 15713/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Legionów 121, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 15714/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni u zbiegu ul. Apollina i Ateny
 • 15715/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Miedzianej 36 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 15716/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Kuśnierskiej 11D przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 15717/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Kuśnierskiej 11C przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 15718/10/V/M - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia oraz aktu notarialnego w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego przez osobę fizyczną oraz źródeł finansowania opłaty ponoszonej przez Gminę Miasta Gdyni z tego tytułu
 • 15719/10/V/M - zmiany treści zarządzenia nr 15579/10/V/M na wykonanie aktualizacji spotu telewizyjnego, emisji spotu radiowego oraz produkcji ulotek promujących Piknik Rodzinny w Orłowie
 • 15720/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, powyżej 14.000 EUR a do 193.000 EUR, w trybie z wolnej ręki na realizację promocji Gdyni przez Polski Związek Piłki Siatkowej
 • 15721/10/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2010 r.
 • 15722/10/V/K - zmian w budżecie Miasta Gdyni na rok 2010
 • 15723/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 13462/10/V/K z dnia 05 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni
 • 15724/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 13463/10/V/K z dnia 05 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi przepisami
 • 15725/10/V/P - druku zaproszeń na wernisaż wystawy
 • 15726/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 15216/10/V/M w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie i druk map ścieżek rowerowych „Rowerem po Gdyni”
 • 15727/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację uroczystości odsłonięcia tablicy statku „AIDAblu” w Alei Statków Pasażerskich
 • 15728/10/V/M - przekazywania środków pieniężnych na pokrywanie kosztów pozyskiwania materiału dowodowego w postępowaniach administracyjnych o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przed organami prowadzącymi postępowania wyznaczonymi przez Wojewodę Pomorskiego, oraz przed sądami administracyjnymi
 • 15729/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 15730/10/V/M - wymiany okładziny stopni schodowych stanowiących wejście do lokalu użytkowego przy ul. Traugutta 2, którego najemcą jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
 • 15731/10/V/M - opracowania dokumentacji dotyczącej odrębnego opomiarowania i rozdziału instalacji c.o. w lokalach użytkowych w pawilonach przy ul. Morskiej 95 i 97
 • 15732/10/V/M - wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę pn. „Rekonstrukcja i remont pokrycia dachowego zabytkowego budynku SP Nr 10 w Gdyni
 • 15733/10/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Dąbrowskiego 29
 • 15734/10/V/M - wykonania wentylacji w łazience i w kuchni w mieszkaniu nr 2 w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Kapitańskiej 45 w Gdyni
 • 15735/10/V/M - wykonania wentylacji w łazience w mieszkaniu nr 2 i 3 w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Północnej 1 A w Gdyni
 • 15736/10/V/M - wykonania wentylacji w łazience w mieszkaniu nr 2 i 5 oraz w kuchni w mieszkaniu nr 1 i 5 w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Puckiej 100 w Gdyni
 • 15737/10/V/M - wykonania stopni schodowych do pomieszczenia pralni i suszarni dla wykonania podjazdu i poręczy dla dwóch osób niepełnosprawnych do lokalu mieszkalnego przy ul. Dickmana 22
 • 15738/10/V/M - wykonania remontu instalacji gazowej w mieszkaniu gminnym w budynku mieszkalnym przy ul. Powstania Śląskiego 8 C w Gdyni
 • 15739/10/V/M - wykonania wentylacji w łazience w mieszkaniu w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Leszczynki 175 w Gdyni
 • 15740/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przebudowę części pomieszczeń placówki opiekuńczo-wychowawczej na potrzeby filii żłobka w budynku przy ul. Demptowskiej 46
 • 15741/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu budowlano-wielobranżowego na przebudowę części pomieszczeń placówki opiekuńczo-wychowawczej na potrzeby filii żłobka w budynku przy ul. Demptowskiej 46
 • 15742/10/V/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego – garażu numer 30 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. 3 Maja na działce nr 1059/148, km 53, obręb Gdynia
 • 15743/10/V/M - otwarcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 4.845.000 EUR na wykonanie i montaż 35 m flagowego masztu stalowego
 • 15744/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na prowadzenie uroczystości odsłonięcia tablicy statku „Vision of the Seas” w Alei Statków Pasażerskich
 • 15745/10/V/M - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR na usługę „Realizacja i utrzymanie dedykowanego portalu internetowego – EXPO 2010 Pomorze”
 • 15746/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zakup routera bezprzewodowego Linksys WRT54GL-EU na potrzeby użytkowników sieci bezprzewodowej
 • 15747/10/V/M - akceptacji wyników konkursu na opracowanie koncepcji organizacji i promocji Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2010” ogłoszonego zarządzeniem prezydenta miasta Gdyni nr 15093/10/V/M
 • 15748/10/V/U - akceptacji zmiany treści umów nr KB/564/UI/176/W/2009 z dnia 13.08.2009 i nr KB/342/UI/109/W/2010 z 16.06.2010
 • 15749/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie kosztorysu z podziałem na etapy dla budowy boiska sportowego i placu zabaw przy ul. Złotej w Gdyni
 • 15750/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 76/33/08/V/U w sprawie akceptacji wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego do 206.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ulic Morska-Kartuska w Gdyni wraz z modernizacją sygnalizacji świetlnej
 • 15752/10/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania „Oświetlenie uliczne ul. Metalowej w Gdyni”
 • 15753/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 14.000 EUR na wykonanie przez Zakład Usługowy „Geomawit” w Gdyni usług polegających na powielaniu dokumentacji i map
 • 15754/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy nr KB/82/UI/19/W/2010 na wykonanie wydzielenia geodezyjnego działek w pasie drogowym wraz z dokonaniem zmiany oznaczenia użytków gruntowych na terenie ulicy Pawiej
 • 15755/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie wariantowej koncepcji drogowej budowy ul. Żurawiej w Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej
 • 15756/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Chabrowej, Jaskółczej, Bławatnej, Sokolej, Jałowcowej i Malinowej w Gdyni
 • 15757/10/V/U - akceptacji treści umowy nr KB/186/UI/54/W/2010 na wykonanie robót związanych z inwestycją pn: „Budowa oświetlenia z utwardzeniem nawierzchni ulicy Zbrojnej w Gdyni”
 • 15758/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn: „Rozbudowa ul. Puckiej i Chylońskiej na odcinku od ul. Czernickiego do ul. Kartuskiej na podstawie spec ustawy drogowej
 • 15759/10/V/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy Gdynia Działki Leśne „Rock w wolnych chwilach” w ramach konkursu „Gdynia po godzinach”
 • 15760/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie inwentaryzacji istniejącego oznakowania poziomego i pionowego w dzielnicy Działki Leśne w Gdyni i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 15761/10/V/P - zmiany umowy nr 11/D/JB/09/z-2010 zawartej 30.12.2009 r. z Klubem Sportowym „Łączpol” Gdynia na realizację zadania „sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej”
 • 15762/10/V/S - wyrażenia zgody na podpisanie umowy doradztwa w zakresie organizacji przetargu na zakup energii elektrycznej dla UM Gdyni oraz dla potrzeb monitoringu wizyjnego i funkcjonowania syren alarmowych o wartości do 14.000 EUR
 • 15763/10/V/S - zmiany zarządzenia nr 15504/10/V/S w sprawie otwarcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na usługę nasadzenia roślin na wybranych terenach miasta Gdyni
 • 15764/10/V/S - instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • 15765/10/V/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego UM Gdyni
 • 15766/10/V/R - rozstrzygnięcia konkursu ofert i podpisania umowy na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania polegającego na przygotowaniu warunków do uruchomienia podmiotu ekonomii społecznej /PES/ na terenie Gdyni
 • 15767/10/V/R - akceptacji aneksu nr 1/2010 do umowy KB/10/MOPS/2010 w sprawie prowadzenia schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
 • 15768/10/V/M - wyrażenia zgody na zawarcie i podpisanie porozumienia w sprawie parkingu przy ul. Kazimierza Górskiego
 • 15769/10/V/P - przygotowania poczęstunku w ramach spotkania służbowego z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz przedstawicielami władz Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 15.07.2010
Data udostępnienia informacji: 26.07.2010
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.07.2010 14:56 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk