Z dnia 2010-06-15

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.06.2010 r. w sprawie:
 • 15325/10/V/S - zmiany zarządzenia nr 15237/2010/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Gdynia dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • 15326/10/V/P - dofinansowania wydania ksiązki Jana Piepki „Śmieszki-pocieszki”
 • 15327/10/V/P - zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr KB/53/OK./11/W/2010 z dnia 11 stycznia 2010r. pomiędzy Gminą Gdynia Stowarzyszeniem Ludzie Teatru
 • 15328/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na druk naklejek „Kieler Woche 2010”
 • 15329/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 4 845 000 euro na wykonanie zadania „Oświetlenie uliczne ulicy Metalowej w Gdyni”
 • 15330/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu odwodnienia liniowego terenu dojścia do kas stadionu rugby od strony ulicy Sportowej w Gdyni
 • 15331/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót polegających na dostosowaniu rzędnych chodnika realizowanego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej wraz z parkingiem przy ulicy Wileńskiej w Gdyni”
 • 15332/10/V/M - uchylenia Zarządzenia nr 13089/2009/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.12.2009r. w sprawie skierowania na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego wniesionego o eksmisję z lokalu nr 5 przy ul. Powstania Wielkopolskiego 105 w Gdyni oraz cofnięcia powództwa sądowego
 • 15333/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 15334/10/V/M - remontu budynku mieszkalnego przy ul. Węglowej 14 w Gdyni
 • 15335/10/V/M - wykonania wymiany stolarki okiennej i malowania elewacji zewnętrznej budynku Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem przy ul. Witomińskiej 9 w Gdyni
 • 15336/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Wójta Radtkego 44 w Gdyni
 • 15337/10/V/M - wymiany okładziny stopni schodowych dla osób niepełnosprawnych stanowiących wejście do lokalu użytkowego przy ul. Traugutta 2 w Gdyni, którego Najemcą jest Biuro Porad Obywatelskich
 • 15338/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Świętojańskiej 139 blok II w Gdyni
 • 15339/10/V/M - wykonania remontu komina oraz uszczelnienia przewodu dymowego w mieszkaniu gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Pawiej 13D w Gdyni
 • 15340/10/V/M - usunięcia awarii przyłącza wodociągowego przy gminnym budynku mieszkalnym – ul Spółdzielcza 7 w Gdyni
 • 15341/10/V/M - wykonania montażu wspomagacza ciągu na przewodzie kominowym prowadzącym do łazienek w mieszkaniach gminnych w budynku mieszkalnym przy ul. Opata Hackiego 31 w Gdyni
 • 15342/10/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
 • 15343/10/V/M - likwidacji urządzeń zabawowych na dwóch placach zabaw przy ul. Abrahama róg Kilińskiego (ogródek Jordanowski) oraz przy ul. Hallera 31A w Gdyni, będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 15344/10/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
 • 15345/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego ul. Zamenhofa 10 w Gdyni
 • 15346/10/V/M - wykonania wentylacji łazienki w mieszkaniu gminnym w budynku mieszkalnym przy ul. Krofeya 9 w Gdyni
 • 15347/10/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul Żeglarzy 7 w Gdyni
 • 15348/10/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. Handlowej 9A w Gdyni
 • 15349/10/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. Handlowej 9B w Gdyni
 • 15350/10/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. Handlowej 9B w Gdyni
 • 15351/10/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. Żeglarzy 7 w Gdyni
 • 15352/10/V/M - wymiany chodnika – ul. Bp. Dominika 7-11 w Gdyni
 • 15353/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 15354/10/V/O - dofinansowania organizacji pokazu fryzjerskiego pod nazwa „Nowe spojrzenie, inny świat, stała niecodzienność”, którego organizatorem jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Gdyni oraz Czech Rzemiosła i Przedsiębiorczości
 • 15355/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14 000 EUR na wykonanie toreb ekologicznych
 • 15356/10/V/M - ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, zbudowanej stacją transformatorową, położonej przy ul. Hutniczej, na rzecz Energia Operator S.A. Oddział w Gdańsku
 • 15357/10/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta Gdyni związanych z zakupem znaków opłaty sądowej
 • 15358/10/V/M - zmiany do umowy dzierżawy nr MG/52/D/10 z dnia 12 kwietnia 2010 roku przedmiotem której jest grunt położony na hali rybnej-pawilon handlowy nr 6
 • 15359/10/V/M - zakupu czasu antenowego na kanale TVN 24 i TVN Meteo na promocję Miasta
 • 15360/10/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne, powyżej 14 .000 EUR a do 193.000 EUR, w trybie z wolnej ręki na realizację promocji Gdyni przez polski Związek Piłki Siatkowej
 • 15361/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR na druk folderu promującego Gdynię i tereny inwestycyjne
 • 15362/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Adm.Unruga- przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 15363/10/V/M - udzielenia zgody na używanie herbu Miasta Gdyni
 • 15364/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego spółdzielni prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Rozewskiej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
 • 15365/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 14288/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zawarcia aneksu do umowy nr 1/NZOZ/06 dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdynia przeznaczonej na działalność Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „Śródmieście” Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44
 • 15366/10/V/M - wyrażenia zgody na rozwiązanie za zgodnym porozumieniem stron umowy dzierżawy nr TG/89/94 z dnia 25 lutego 1994r. przedmiotem której jest grunt położony na placu targowym ława przy hali rybnej
 • 15367/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z dzielnic Grabówek i Karwiny
 • 15368/10/V/R - zawarcia aneksu do porozumienia z Wojewodą Pomorskim w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
 • 15369/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul.Mitry 7A
 • 15370/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul.Tezeusza 6A
 • 15371/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na organizację i realizację Pikniku Rodzinnego w Orłowie w dniu 3 lipca 2010 r.
 • 15372/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, reklamy Gdyni na łamach magazynu The VISITOR
 • 15373/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na druk 500 sztuk egzemplarzy informatora z zakresu zakładania działalności gospodarczej, edycja IV/ czerwiec 2010
 • 15374/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na druk 250 sztuk egzemplarzy plakatu promującego szkolenie z zakresu zakładania działalności gospodarczej „Własna Firma”
 • 15375/10/V/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 15137/10/V/M w sprawie zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na organizację poczęstunku dla uczestników i gości studia TVP organizowanego z okazji XXXV FPFF w Gdyni
 • 15376/10/V/O - udzielania zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo
 • 15377/10/V/O - wydatkowania środków finansowych na organizację „Akcji Lato 2010” w gdyńskich placówkach oświatowych
 • 15378/10/V/O - realizacji przyjętego programu „Szkoła Otwarta”
 • 15379/10/V/O - udzielania zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Redłowo
 • 15380/10/V/O - zmian w zarządzeniu nr 13271/09/V/P Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie zakupu czasu antenowego w TVP Gdańsk w związku z prowadzeniem kampanii promocyjnej Miasta Gdyni w roku 2010
 • 15381/10/V/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań: Schorzenia cywilizacyjne w edukacji zdrowotnej
 • 15382/10/V/U - podpisania umowy na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Przepompowni Ścieków zlokalizowanej w Gdyni przy ul. Westy
 • 15383/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu przyłączenia nieruchomości położonych w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
 • 15384/10/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Dąbrowa festynu dzielnicowego w dniu 25 czerwca 2010r.
 • 15385/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracownika Urzędu Miasta Gdyni w 2010 roku
 • 15386/10/V/S - skierowania sprawy o rozwiązanie stowarzyszenia Gdyńskie Forum Myśli Współczesnej na drogę postępowania sądowego
 • 15387/10/V/S - zatwierdzenia wyników przetargu ofertowego na najem pomieszczenia w holu głównym budynku UMG z przeznaczeniem na kiosk
 • 15388/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup elementów pasywnych sieci komputerowej
 • 15389/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. w Gdańsku
 • 15390/10/V/M - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne poniżej 4.845.000 € na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Technikum Transportowego przy Al. Zwycięstwa 194
 • 15391/10/V/M - udzielenia zamówienia na emisję w TVP Ogólnopolskiej reklam promujących Open’er Festival w Gdyni
 • 15392/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 15128/10/V/M z 25 maja 2010 r. w sprawie określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Pokrzywowej
 • 15393/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację wystawy fotografii oraz oprawy muzycznej podczas uroczystości odsłonięcia tablicy w Alei Statków Pasażerskich
 • 15394/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na druk wersji angielskiej ulotki o tematyce kulturalnej
 • 15395/10/V/M - otwarcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości poniżej 193.000 EUR na usługę „Realizacja i utrzymanie dedykowanego portalu internetowego – EXPO 2010 Pomorze” realizowanego w ramach projektu „Pomorze EXPO 2010” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, priorytet I – „Rozwój i innowacje w MŚP”, działanie 1.6.1. – „Promowanie atrakcyjności regionu” w konkursie ogłoszonym przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku
 • 15396/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów w związku z przyjęciem uproszczonego planu urządzania lasu dla miasta Gdyni na lata 2008-2017 w obrębach Chwaszczyno, Gdynia, Kolonia, Osowa, Pogórze, Wiczlino, Wielki Kack
 • 15397/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Eko Dolina sp. z o.o. w Łężycach
 • 15398/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. w Gdyni
 • 15399/10/V/R - zatwierdzenia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych do 14.000 EUR
 • 15400/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na tłumaczenie ustne w czasie spotkania inauguracyjnego projektu Trolley
 • 15401/10/V/P - organizacji pobytu w Gdyni harcerzy z Ukrainy i Litwy
 • 15402/10/V/P - organizacji pobytu w Gdyni delegacji z Cegled
 • 15403/10/V/P - wykonania fundamentu i adaptację otoczenia pod rzeźbę ks. prałata Zawackiego usytuowaną w Gdyni Orłowie
 • 15404/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy kanalizacji deszczowej i drogi wewnętrznej sięgacza przy ul. Makuszyńskiego w Gdyni
 • 15405/10/V/U - uregulowania należności za wyłączenie z rolniczego użytkowania gruntu rolnego wchodzącego w skład działki numer 57/1 km 93 przeznaczonego pod budowę odcinka ul. Spokojnej w Gdyni
 • 15406/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sięgacza ul. Izydy w ramach zadania pn: „Rozbudowa ulicy Izydy i ulicy Apollina od skrzyżowania z ul. Amona do końca zabudowy”
 • 15407/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu utwardzania gruntu na terenie szkoły I ALO w Gdyni
 • 15408/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania pn. „II etap remontu I ALO w Gdyni”
 • 15409/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie prac naprawczych zrealizowanego zadania pn: „Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni-Oksywiu I etap
 • 15410/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/243/UI/80/W/2010 dotyczącej zadania pn: „Budowa odcinka drogi ul. Lipowej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 15411/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania pn: „Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową infrastruktury dla SP Nr 18
 • 15412/10/V/U - zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie karty zabezpieczającej wylot kanalizacji deszczowej w ulicy Orłowskiej do rzeki Kaczej
 • 15413/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn: „Budowa ulicy Radosnej w Gdyni"
 • 15414/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 451/5 /km 7, obręb Pogórze/ dla potrzeb budowy rowu odwadniającego i drogi wewnętrznej w rejonie ul. Puckiej
 • 15415/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie orzeczenia technicznego wraz z badaniami geotechnicznymi posadowienia istniejącego budynku przy ul. Malinowej 2
 • 15416/10/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości niezabudowanej ozn. na działkach nr 510/461, 1511/11 i 847/11 przeznaczonych pod budowę ul. Krawieckiej
 • 15417/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup serwera

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 16.06.2010
Data udostępnienia informacji: 08.07.2010
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.07.2010 15:10 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk