Z dnia 2010-05-20

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.05.2010 r. w sprawie:
  • 15070/10/V/M - objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Gdyni Sp. z o. o. w Gdyni
  • 15071/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/841/UI/298/W/2009 z dnia 18.12.2009 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ul. Dworcową i Podjazd w Gdyni”
  • 15072/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/801/UI/285/W/2009 dotyczącej zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu ulic: Widna, Rolnicza, Strażacka w Gdyni”
  • 15073/10/V/U - uregulowania należności za wykonanie wypisów i wyrysów z map ewidencyjnych gruntów do celów informacyjnych dla prowadzonych przez Wydział Inwestycji zadań gminnych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 25.05.2010
Data udostępnienia informacji: 16.06.2010
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.06.2010 15:56 Aktualizacja treści Sybilla Stolarczyk
16.06.2010 15:56 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk