Z dnia 2010-05-11

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.05.2010 r. w sprawie:
 • 14922/10/V/P - określenia wysokości Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyński” za rok 2009
 • 14923/10/V/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy Gdynia Oksywie i Babie Doły pt. „Muzyka znana i nieznana” w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 14924/10/V/P - organizacji wystawy „Listy do Syna”
 • 14925/10/V/P - organizacji spacerów z przewodnikiem po dzielnicy Kamienna Góra
 • 14926/10/V/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miasta Gdyni za rok 2009
 • 14927/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych dla projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni”
 • 14928/10/V/S - powołania pełnomocników ds. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 20 czerwca 2010 r.
 • 14929/10/V/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni za rok 2009
 • 14930/10/V/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni za rok 2009
 • 14931/10/V/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Gdyni za rok 2009
 • 14932/10/V/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni za rok 2009
 • 14933/10/V/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni za rok 2009
 • 14934/10/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali w Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni dla Fundacji ,,Gdyński Most Nadziei”
 • 14935/10/V/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem drużyny gimnastyczek z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na Festiwal Gimnastyczny w Argostoli w Grecji
 • 14936/10/V/M - uchylenia zarządzenia nr 14704/2010/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie skierowania na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego o wydanie lokalu przy ul. Swarzewskiej w Gdyni
 • 14937/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 14938/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 14939/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 14940/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 14941/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziału wynoszącego 164/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 14942/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Głogowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 14943/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 14944/10/V/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Gdyni przy ul. Nauczycielskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 14945/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Śląskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 14946/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 14947/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację reklamy Gdyni w Expresie Biznesu
 • 14948/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na wykup domeny gdyniaprzedsiebiorcza.pl z przekierowaniem na stronę www.gcwp.gdynia.pl
 • 14949/10/V/M - produkcji audycji telewizyjnych oraz zakupu czasu antenowego na kanale TVP 1, w ramach projektu „Wypasione wakacje? Naturalnie!” w celu promocji miasta
 • 14950/10/V/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
 • 14951/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wynajem słupów oświetleniowych zlokalizowanych na terenie Gminy Gdynia w celu zamontowania flag okolicznościowych
 • 14952/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na usługę opracowania koncepcji funkcjonowania gdyńskiego INFOBoxu
 • 14953/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na poprawę estetyki terenu miasta w związku z Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
 • 14954/10/V/P - powołania Komisji Oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2010 roku”
 • 14955/10/V/S - transportu osób niepełnosprawnych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 roku
 • 14956/10/V/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack pt. „TOTUS TUUS dla nieba i ziemi” w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 14957/10/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Witomino-Radiostacja festynu rodzinnego w dniu 19 czerwca 2010r.
 • 14958/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie materiałów promocyjnych z okazji VIII Rajdu Pieszego Szlakiem Żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej mjr Łupaszki współorganizowanego przez Miasto Gdynię
 • 14959/10/V/U - uregulowania należności z tytułu zakupu dzienników budowy
 • 14960/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/564/UI/176/W/2009 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa rowu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z rejonu na zachód od ul. Puckiej wraz z budową drogi wewnętrznej służącej do obsługi rowu i stanowiącej dojazd do przedsiębiorstw usytuowanych w sąsiedztwie rowu”
 • 14961/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/742/UI/252/W/2009 na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy Okrzei w Gdyni wraz z jej odwodnieniem do ulicy Przybyszewskiego”
 • 14962/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Aragońskiej Gdyni
 • 14963/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogi wewnętrznej i parkingu przy ul. Zielonej w Gdyni
 • 14964/10/V/O - udzielenia pełnomocnictwa dotyczącego działań związanych z realizacją budowy krytego kortu tenisowego przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Gdyni
 • 14965/10/V/O - dofinansowania pobytu w Gdyni uczniów i nauczycieli z Albrecht-Durer-Gymnasium w Berlinie w ramach współpracy międzyszkolnej z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni
 • 14966/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010 r.
 • 14967/10/V/M - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego do 4.845.000 EUR na: Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku X Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Władysława IV 58 w Gdyni
 • 14968/10/V/M - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego do 4.845.000 EUR na: Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Technikum Transportowego przy Al. Zwycięstwa 194 w Gdyni
 • 14969/10/V/S - przeznaczenia środków finansowych na zamieszczenie wkładki wyborczej w tygodniku „Ratusz”
 • 14970/10/V/P - organizacji Festiwalu Sztuk Wizualnych „Teren Publiczny”
 • 14971/10/V/P - organizacji imprezy pn. „Noc Muzeów” w dniu 15/16 maja 2010r.
 • 14972/10/V/P - akceptacji zmian w zarządzeniu nr 13524/10/V/0 Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 stycznia 2010 r.
 • 14973/10/V/O - zmiany treści załącznika nr 1 do zarządzenie 12438/09/V/P z dnia 13.10.2009r.
 • 14974/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup licencji ORACLE
 • 14975/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługi dostępu do internetu dla Centrum Informacji Turystycznej
 • 14976/10/V/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Dembińskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
 • 14977/10/V/S - wyrażenia zgody na wykonanie pięcioletnich przeglądów budowlanych w budynkach UMG
 • 14978/10/V/S - wyrażenia zgody na zamontowanie klimatyzatora w pomieszczeniu rozdzielni głównej budynku
 • 14979/10/V/O - zmian w zarządzeniu nr 10275/09/V/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie zawarcia umów zlecenie na realizację zajęć dodatkowych/wyrównawczych w ramach projektu „Dobry zawód gwarancja sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 14980/10/V/O - zmian w zarządzeniu nr 10769/09/V/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zawarcia umów zlecenie na realizację zajęć dodatkowych/wyrównawczych w ramach projektu „Dobry zawód gwarancja sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 14981/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac geodezyjnych dotyczących wydzielenia pasa drogowego w związku z planowaną inwestycją związaną z budową schodów terenowych, łączących ulice Orląt Lwowskich i Kopernika z działki nr 306/8 KM 62 obręb Gdynia
 • 14982/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługę dot. wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej dla rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 18 w Gdyni o salę gimnastyczną
 • 14983/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie wytyczenia geodezyjnego przebiegu kanałów deszczowych w rejonie ulic: Żmudzkiej, Małopolskiej, Adwokackiej
 • 14984/10/V/O - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Pomorskim w sprawie warunków i sposobu korzystania przez Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni oraz IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni z budynku szkolnego przy ul. Żeromskiego 31
 • 14985/10/V/P - ogłoszenia konkursu internetowego „Gdynia – Kilonia: łączy nas wiele” oraz akceptacji treści regulaminu konkursu
 • 14986/10/V/P - zakupu usług grawerskich i poligraficznych na potrzeby imprez okolicznościowych w 2010 roku
 • 14987/10/V/M - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi polegającej na napisaniu treści, stworzeniu projektu graficznego oraz wydaniu Memorandum Gdyni w wersji polskiej i angielskiej
 • 14988/10/V/S - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/212/SMO/8/W/2010 z dnia 12.04.2010 na usługę wykonania nasadzeń rekompensujących drzew na wybranych terenach Miasta Gdyni w tym: wzdłuż ulicy Wielkopolskiej na odcinku od ul. Płockiej do ul. Sopockiej w Gdyni, wzdłuż Alei Zwycięstwa oraz na terenach wnioskowanych przez mieszkańców Gdyni
 • 14989/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac projektowych w ramach zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr VI w Gdyni, ul. Kopernika 34”
 • 14990/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na usługę polegającą na przygotowaniu memorandum dotyczącego planowanego wsparcia dla Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo sp. z o.o. w zakresie zgodności tego wsparcia z zasadami pomocy publicznej
 • 14991/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup znaczków pocztowych
 • 14992/10/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 12.05.2010
Data udostępnienia informacji: 13.05.2010
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.05.2010 14:24 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk