Z dnia 2010-04-29

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.04.2010 r. w sprawie:
 • 14753/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 13856/10/V/P dotyczącego organizacji finału XI edycji konkursu „Gdynia bez barier” w dniu 13 kwietnia 2010 roku
 • 14754/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 14597/10/V/P dotyczącego organizacji pokazu mody z udziałem niepełnosprawnych modelek pt. „Piękne mimo wszystko” w dniu 17.04.2010 r.
 • 14755/10/V/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego aktywizacji społecznej niepełnosprawnej młodzieży, mieszkańców Gdyni
 • 14756/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na druk i kolportaż wkładki okolicznościowej do „Ratusza” w ramach realizacji projektu: „Razem dla europejskiego dialogu – 25-lecie partnerstwa miast Gdyni i Kilonii”
 • 14757/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na digitalizację kaset magnetofonowych z Gdyńskiego Forum Pozarządowego
 • 14758/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację koncertów pod nazwą „Ladies Jazz Festival” w Gdyni
 • 14759/10/V/O - dofinansowania kosztów związanych z organizacją przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni międzynarodowego spotkania uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich z krajów współpracujących w ramach Programu Comenius
 • 14760/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów eliminacji powiatowych Pomorskiego Festiwalu Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé Spiéwë” oraz dla laureatów Miejskiego Konkursu Poezji i Prozy Kaszubskiej „Rodno Mòwa”, których organizatorem jest Szkoła Podstawowa Nr 6 w Gdyni
 • 14761/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na druk obwieszczenia Prezydenta Miasta o obwodach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 20 czerwca 2010 r.
 • 14762/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup nasion trawy dla potrzeb Zespołu Parkowego Kolibki
 • 14763/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup szaf metalowych BHP, sejfu oraz metalowych kasetek
 • 14764/10/V/S - wyrażenia zgody na kontynuację ubezpieczenie samochodu służbowego OSP Wiczlino
 • 14765/10/V/S - zawarcia aneksu do umowy z dnia 06.12.2005 r. zawartej ze Specjalistyczną Przychodnią Lekarską „Śródmieście” Sp. z o.o. w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44 na rozliczanie kosztów eksploatacyjnych
 • 14766/10/V/S - wyrażenia zgody na serwis i konserwację regałów przesuwnych
 • 14767/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi BlackBerry dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 14768/10/V/S - dofinansowania kosztów kształcenia pracownikom Urzędu Miasta Gdyni
 • 14769/10/V/S - zmiany zarządzenia nr 14412/10/V/S dotyczącego przeprowadzenia szkolenia nt: „Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” dla 22 pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 14770/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego zlokalizowanego przy ul. Żwirki i Wigury 14 w Gdyni
 • 14771/10/V/M - uregulowania należności za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń związanych z budową przyłączy w ulicach gminnych
 • 14772/10/V/M - remontu budynku użytkowego przy Al. Zwycięstwa 291 A w Gdyni
 • 14773/10/V/M - wykonania usług sanitarnych w lokalu mieszkalnym przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
 • 14774/10/V/M - ustanowienia dozoru czterech gminnych lokali socjalnych w budynku mieszkalnym przy ul. Zamenhofa 9 w Gdyni
 • 14775/10/V/M - zagospodarowania terenu gminnego przy ul. Widnej 8 w Gdyni
 • 14776/10/V/M - remontu wiaty śmietnikowej położonej przy ul. Dickmana 22 w Gdyni
 • 14777/10/V/M - remontu ogrodzenia zlokalizowanego na terenie gminnym pomiędzy blokami I i II przy ul. Partyzantów 39 w Gdyni
 • 14778/10/V/M - wykonania prac zabezpieczających w budynkach mieszkalnych przy ul. Przemyskiej 20 oraz Al. Zwycięstwa 164 A w Gdyni
 • 14779/10/V/M - wykonania ogrodzenia pomiędzy nieruchomościami należącymi do Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni a budynkami z lokalami socjalnymi przy ul. Okrzei 22-24 w Gdyni
 • 14780/10/V/M - wykonania usług sanitarnych w lokalu mieszkalnym oraz w pomieszczeniu piwnicy przy ul. Świętojańskiej 139 Bl. II w Gdyni
 • 14781/10/V/M - wykonania zabezpieczenia i naprawy ściany szczytowej pomieszczenia gospodarczego przy ul. Płk Dąbka 37 w Gdyni
 • 14782/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 14783/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 14784/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej ( 340/42)
 • 14785/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Warszawskiej i Nowogrodzkiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 14786/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Łyskowskiego przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 14787/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziału wynoszącego 156/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 14788/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziału wynoszącego 247/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 14789/10/V/M - zawarcia aneksu do umowy nr 1/NZOZ/06 dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdynia przeznaczonej na działalność Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „Śródmieście” Spółka z o.o. , z siedzibą w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44
 • 14790/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EURO na konserwację instalacji alarmowej w Bałtyckim Punkcie Informacji Turystycznej przy Alei Jana Pawła II
 • 14791/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup finiszera wewnętrznego ze zszywaczem MXFN12 do kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego A4 SHARP MXC311SP na potrzeby UMG
 • 14792/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontu pomieszczeń gospodarczych ZP Kolibki
 • 14793/10/V/P - organizacji gali IV edycji konkursu „Jak żyć w przyjaźni?” w dniu 18 maja 2010 roku
 • 14794/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 14549/10/V/P dotyczącego organizacji IV Międzynarodowego Festiwalu Filmów i Programów Sportowych
 • 14795/10/V/R - zgody na zainwestowanie na gruncie gminnym w rejonie AL. Zwycięstwa
 • 14796/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/355/UP/96/W/2008 oraz KB/374/UI/124/W/2009
 • 14797/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/612/UP/162/W/2008 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia „Budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ciągu ul. Gryfa Pomorskiego wraz z budową pętli trolejbusowej i przebudową oświetlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni od skrzyżowania z ulicą Chwaszczyńską do zbiegu ulic Gryfa Pomorskiego i Lipowej”
 • 14798/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/619/UP/166/W/2008 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ulicy Zakręt do Oksywia o pętlę trolejbusową przy SKM Gdynia Grabówek”
 • 14799/10/V/S - zakupu literatury fachowej Urzędu Miasta Gdyni w 2010 r.
 • 14800/10/V/S - dostawy, do 14.000 EUR, voucherów uprawniających do wymiany na bilety, do Teatru Miejskiego dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni i ich rodzin w 2010 roku
 • 14801/10/V/K - zmian w budżecie Miasta Gdyni na rok 2010
 • 14802/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 13462/10/V/K z 05 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni
 • 14803/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 13463/10/V/K z 05 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 • 14804/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010 r.
 • 14805/10/V/M - upoważnienia Kierownika Administracji Budynków Komunalnych nr 4 do zawarcia umowy z Pomorskim Biurem Finansowym dotyczącej obsługi wierzytelności
 • 14806/10/V/M - upoważnienia Kierownika Administracji Budynków Komunalnych nr 3 do zawarcia umowy z Pomorskim Biurem Finansowym dotyczącej obsługi wierzytelności
 • 14807/10/V/M - zmiany terminu umowy KB/708/MB/58/W/2009 z dnia 30.10.2009 r. na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Ośrodka Hipoterapeutycznego przy ul. Spółdzielczej w Gdyni”
 • 14808/10/V/O - uruchomienia środków ZFŚS zaplanowanych w Budżecie Miasta Gdyni na rok 2010
 • 14809/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 14810/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiatkowskiego”
 • 14811/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiatkowskiego”
 • 14812/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiatkowskiego”
 • 14813/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiatkowskiego”
 • 14814/10/V/M - określenia warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału wynoszącego 124/10000 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Olimpijskiej 2 oraz sporządzenia wykazu tej nieruchomości
 • 14815/10/V/M - ustalenia ceny, wykazu i warunków przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Konwaliowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 14816/10/V/M - zwrotu nakładów poniesionych na wybudowanie garażu nr 16 przy ul. Władysława IV 38, kosztów postępowania procesowego oraz odsetek zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni Sygn. akt I C 878/09 z dnia 21 stycznia 2010 roku
 • 14817/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację „Majówki”
 • 14818/10/V/P - uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 14515/2010/V/P z dnia 30 marca w sprawie przyznania Nagród Prezydenta Miasta Gdyni w III Festiwalu Teatrów Muzycznych w Gdyni
 • 14819/10/V/P - organizacji wernisażu i wystawy prac Krzysztofa Kosowskiego pod tytułem „W stronę Dzbanogrodu” w dniu 21 maja 2010 r
 • 14820/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy KB/677/UI/224/W/2009 dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego w Gdyni
 • 14821/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy KB/101/UI/23/W/2010 z dnia 25.02.2010 r. dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zmienionego zakresu inwestycji pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Klifu Nadmorskiego”
 • 14822/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu budowlano- wykonawczego budowy ulicy Artemidy wraz z odwodnieniem
 • 14823/10/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania ,,Budowa odcinka drogi ul. Lipowej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 14824/10/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania: ,,Przebudowa ciągu pieszego i schodów terenowych przy ulicy Redłowskiej w Gdyni wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka’’
 • 14825/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 14826/10/V/U - akceptacji zmiany treści zarządzenia nr 14454/10/V/U dotyczącego zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z realizacją zadania pn. ”Rozbudowa ulicy Bosmańskiej i ulicy Nasypowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ulicy Unruga w Gdyni”
 • 14827/10/V/U - akceptacji zmiany treści umów nr KB/840/UI/297/W/2009, KB/856/UI/305/W/2009 oraz KB/33/UP/7/W/2008 realizowanych dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa skrzyżowań w ramach budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Gdyni”
 • 14828/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/137/UI/33/W/2010 na wykonanie prac geodezyjnych polegających na wykonaniu podziału geodezyjnego działek przeznaczonych pod budowę ul. Wawrzyniaka w Gdyni
 • 14829/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/767/UI/304/W/2007 na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. ”Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni, w ramach projektu „Rozwój komunikacji rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”
 • 14830/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/812/UI/286/W/2009 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zmienionego zakresu inwestycji pn. ”Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego od ulicy Janka Wiśniewskiego do ulicy Unruga w Gdyni”
 • 14831/10/V/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem 5-osobowego zespołu uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni i opiekuna na Światowe Finały Konkursu „Odyseja Umysłu” do East Lansing w Stanie Michigan w Stanach Zjednoczonych Ameryki
 • 14832/10/V/O - zmiany zarządzenia nr 13794/10/V/O dotyczącego zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia nr 12438/09/V/P dotyczacego: harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2010 roku
 • 14833/10/V/O - akceptacji zmian w umowie nr KB/10/OZ/2/w/2010 z dn. 08.01.2010 r.
 • 14834/10/V/O - akceptacji zmian w umowie nr KB/9/OZ/1/w/2010 z dn. 08.01.2010 r.
 • 14835/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup nagród dla laureatów konkursów przyrodniczych realizowanych w ramach międzyszkolnego programu edukacji ekologicznej pt. „Przyroda źródłem energii odnawialnej. Wykorzystanie energii odnawialnej przez mieszkańców Gdyni i okolic” organizowanych przez Oddział Miejski Ligi Ochrony Przyrody w Gdyni
 • 14836/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na organizację i przeprowadzenie akcji edukacyjnej pod nazwą „ABC Bioróżnorodności”
 • 14837/10/V/M - przyjęcia treści umowy partnerskiej z Uniwersytetem Gdańskim dotyczącej organizacji konferencji „Project Management – zarządzanie projektami w praktyce”
 • 14838/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na opracowanie nowego serwisu internetowego Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz opracowanie wewnętrznego modułu newslettera
 • 14839/10/V/O - zawarcia umów zlecenie na realizację zajęć dodatkowych/wyrównawczych w ramach projektu „Dobry zawód gwarancją sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 14840/10/V/O - zakupu tonerów do drukarek dla UMG i gdyńskich szkół zawodowych od firmy „P.H. KAS J. Kasperski Sp. J.” z Gdyni w ramach projektu „Dobry zawód gwarancją sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • 14841/10/V/P - organizacji pobytu delegacji oficjalnych uczestniczących w Igrzyskach Miast Siostrzanych
 • 14842/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację festynu oraz cateringu w Parku Kilońskim w ramach realizacji projektu „Razem dla europejskiego dialogu – 25 lecie partnerstwa miast Gdyni i Kilonii”
 • 14843/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 14556/10/V/P prezydenta miasta Gdyni z 6 kwietnia 2010 r. w sprawie organizacji promocji książeczek z serii „Moja mama…nie słyszy, nie widzi, nie jeździ na wózku”
 • 14844/10/V/P - organizacji konferencji „Dostosowana aktywność ruchowa dzieci i młodzieży” w dniu 7 maja 2010 r.
 • 14845/10/V/P - druku plakatów informacyjnych o konferencji „Project Management – zarządzanie projektami w praktyce”
 • 14846/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2010 roku
 • 14847/10/V/S - udzielenia upoważnienia do podpisania umów
 • 14848/10/V/S - wyrażenia zgody na wykonanie oceny technicznej i cenowej samochodu służbowego UMG Reanault Laguna
 • 14849/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup materiałów do wykonania tablic informacyjnych
 • 14850/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na prace związane z rozstawieniem tablic informacyjnych oraz umieszczaniem urzędowych obwieszczeń wyborczych w wyborach prezydenta RP zarządzonych na 20 czerwca 2010 roku
 • 14851/10/V/U - uregulowania należności za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych
 • 14852/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Nasypowej
 • 14853/10/V/U - akceptacji treści umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia zewnętrznego przy ul. Żeglarzy w Gdyni
 • 14854/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 14143/2010/V/U w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 € na wykonanie roboty budowlanej „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Chylońskiej z ul. Wiejską w Gdyni”
 • 14855/10/V/0 - akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne w sprawie zamówienia publicznego na dostawę 500.000 sztuk torebek na psie nieczystości
 • 14856/10/V/R - ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w ośrodkach wsparcia działających na terenie miasta Gdyni
 • 14857/10/V/R - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na materiały statystyczne dot. Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 30.04.2010
Data udostępnienia informacji: 30.04.2010