Z dnia 2010-04-26

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.04.2010 r. w sprawie:
  • 14752/10/V/R - udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Gdyńskiego Centrum Innowacji - jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni przed Krajową Izbą Odwoławczą, w zakresie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych– Rozbudowa PPNT Etap III i IV

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 27.04.2010
Data udostępnienia informacji: 30.04.2010