Z dnia 2010-04-20

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.04.2010 r. w sprawie:
 • 14678/10/V/O - zmiany treści zarządzenia Nr 9482/09/V/O z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom szkół dotyczącego działań związanych z realizacją budowy hal sportowych o powłoce pneumatycznej
 • 14679/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup i posadzenie bratków wokół fontanny na Al. Jana Pawła II, o wartości do 14.000 EUR
 • 14680/10/V/P - zmiany harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2010 roku
 • 14681/10/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania „sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2010 roku”
 • 14682/10/V/P - przyznania Nagród Prezydenta Miasta Gdyni za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury
 • 14683/10/V/P - wykonania statuetki Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni na 35. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w formie rzeźby w kamionce
 • 14684/10/V/P - realizacji projektu rzeźbiarskiego wraz z formą gipsową postaci ks. prałata Stanisława Zawackiego
 • 14685/10/V/P - wykonania odlewu wraz z transportem i montażem rzeźby postaci ks. prałata Stanisława Zawackiego, która będzie usytuowana w Gdyni Orłowie
 • 14686/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/40/UI/13/W/2010 z dnia 01.02.2010 r. dotyczącej wykonania opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia ul. Wawrzyniaka w Gdyni”
 • 14687/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie i zamontowanie poręczy przy schodach terenowych prowadzących do wejścia na teren ogrodu działkowego od ul. Grodnieńskiej
 • 14688/10/V/R - upoważnienia do podpisu aneksu nr 09/2010 do umowy z dnia 02.11.2009 r. w sprawie udostępnienia miejsc dla mieszkańców Gdyni w prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej domach pomocy społecznej
 • 14689/10/V/R - ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
 • 14690/10/V/R - ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
 • 14691/10/V/S - zmiany zarządzenia nr 10789/05/IV/S w sprawie oznakowania wewnętrznego w Urzędzie Miasta Gdyni
 • 14692/10/V/S - zmiany paragrafu 2 w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdyni nr 14427/10/V/S z dnia 23 marca 2010 r.
 • 14693/10/V/S - wyrażenia zgody na sprzedaż urządzeń od systemów klimatyzacji i wentylacji zamontowanych na IV piętrze budynku WTC przy ul. Tadeusza Wendy 7/9 w Gdyni
 • 14694/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie przeglądu technicznego drzewostanu rosnącego na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Witomińskiej w Gdyni
 • 14695/10/V/S - zawarcia umowy najmu lokalu z przeznaczeniem na biuro dla Rady Dzielnicy Witomino Leśniczówka
 • 14696/10/V/S - zawarcia umowy najmu lokalu z przeznaczeniem na salę posiedzeń Rady Dzielnicy Witomino Leśniczówka
 • 14697/10/V/O - dofinansowania pobytu grupy 25 uczniów i 2 opiekunów z Gimnazjum Saint Géneviẻve w Bolbec we Francji, w ramach współpracy międzyszkolnej z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni
 • 14698/10/V/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem 9-osobowego zespołu uczniów z Gimnazjum Nr 4 w Gdyni i opiekuna na Światowe Finały Konkursu „Odyseja Umysłu” do East Lansing w Stanie Michigan w Stanach Zjednoczonych Ameryki
 • 14699/10/V/O - organizacji roku szkolnego 2010 – 2011 w prowadzonych przez Miasto Gdynię placówkach oświatowych
 • 14700/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup nagród dla uczestników konkursów oraz akcji ekologicznych organizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 13 oraz Zespół Szkół Nr 14 w ramach obchodów Dnia Ziemi
 • 14701/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego ( MS.DK-71409-1/20/08)
 • 14702/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS-71409-1/22/09)
 • 14703/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 14704/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 14705/10/V/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Stryjskiej 26
 • 14706/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, prezentacji multimedialnej o kampaniach informacyjno-promocyjnych Gdyni
 • 14707/10/V/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego –garażu na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Bałtyckiej 1
 • 14708/10/V/S - wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo–gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 14709/10/V/S - homologacji nesesera dla poborców UMG
 • 14710/10/V/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki Brother 4050CDN dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 14711/10/V/K - zmian w budżecie Miasta Gdyni na rok 2010
 • 14712/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 13462/10/V/K z 05 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni
 • 14713/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000EUR na wykonanie dodatkowych robót budowlanych w ramach zadania pn: „Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową infrastruktury dla Szkoły Podstawowej nr 18 w Gdyni”
 • 14714/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/524/UI/152/W/2009 z dnia 31.07.2009r. dotyczącej zadania pn.: ”Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową infrastruktury dla Szkoły Podstawowej nr 18 w Gdyni”
 • 14715/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000EUR na wykonanie docieplenia dwóch ścian budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Gdyni”
 • 14716/10/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gdyni, przy ul. Płockiej 5
 • 14717/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie ulotki w ramach realizacji projektu: „Razem dla europejskiego dialogu – 25-lecie partnerstwa miast Gdyni i Kilonii”
 • 14718/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14000 euro na organizację festynu „Pies w Wielkim Mieście”
 • 14719/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie toreb ekologicznych
 • 14720/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie toreb ekologicznych
 • 14721/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na organizację poczęstunku w związku ze spotkaniem dotyczącym uroczystego wpłynięcia żaglowca Fryderyk Chopin do Gdyni
 • 14722/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie strojów sportowych dla reprezentacji Urzędu Miasta Gdyni
 • 14723/10/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, wykonania, montażu i demontażu dwóch banerów informacyjno-reklamowych na nośnik zlokalizowany w Gdyni Orłowie
 • 14724/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010 roku
 • 14725/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na emisję spotu radiowego promującego program „Pies w wielkim mieście”
 • 14726/10/V/S - zmiany treści zarządzenia prezydenta Gdyni nr 3275/09/V/S w sprawie zatwierdzenia wyników konkursów dla rad dzielnic „Kultura w dzielnicy” oraz „Piękna dzielnica”
 • 14727/10/V/S - zatwierdzenia składów komisji oceniających wnioski składane do konkursów dla rad dzielnic „Bezpieczna dzielnica” oraz „Gdynia po godzinach”
 • 14728/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 13666/10/V/P z 26.01.2010 r. w sprawie organizacji XI edycji konkursu „Gdynia bez barier” w dniu 13 kwietnia 2010 roku
 • 14729/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 14606/10/V/P z 09.04.2010 r. w sprawie organizacji gali konkursu „Gdynia bez barier” w dniu 13 kwietnia 2010 roku
 • 14730/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 14242/10/V/P z 16.03.2010 r. w sprawie organizacji gali konkursu „Gdynia bez barier” w dniu 13 kwietnia 2010 roku
 • 14731/10/V/P - akceptacji aneksu nr 3/2010 do umowy nr KB/473/PK/3/w/08 na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych – rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Gdyni oraz aneksu nr 1/2010 do umowy nr KB/768/PK/7/w/2009 w sprawie wykonania zamówienia uzupełniającego
 • 14732/10/V/P - organizacji XI edycji gali konkursu „Gdynia bez barier”, która odbędzie się 17 maja 2010 r
 • 14733/10/V/R - złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • 14734/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie materiałów promocyjnych programu „Pies w wielkim mieście”
 • 14735/10/V/O - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie grawerów na znaczkach z numerami rejestrowymi dla psów
 • 14736/10/V/O - zakupu rzutnika multimedialnego dla SP Nr 26 w Gdyni z okazji jubileuszu 50-lecia placówki
 • 14737/10/V/S - zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 5/99/III prezydenta miasta Gdyni w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • 14738/10/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdyni do 193.000 EUR w 2010 roku oraz wyboru oferenta
 • 14739/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/83/UI/34/W/2007 w zakresie terminu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Wielkopolską
 • 14740/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia łącznika pomiędzy schodami przy ul. Aragońskiej a ul. Grudzińskiego w Gdyni
 • 14741/10/V/S - zmiany zarządzenia nr 14674/10/V/S w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zakup papy nawierzchniowej, gazu butlowego oraz emulsji zewnętrznej dla OSP w Wiczlinie
 • 14742/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na aktualizację wersji telewizyjnej i radiowej spotu „Pies w wielkim mieście” oraz przygotowanie wersji spotu „Gdynia filmowa” do emisji podczas XXXV FPFF
 • 14743/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 13589/10/V/M na wyrażenie zgody na wydatkowanie środków finansowych na opłatę z tytułu najmu lokalu oraz na dostarczenie mediów /energia, telefon, internet/ na potrzeby MIT na dworcu PKP
 • 14744/10/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie kubków z nadrukiem okolicznościowym oraz logo Gdyni i hasłem „matura 2010”
 • 14745/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na zakup licencji na wykorzystanie lotniczych materiałów zdjęciowych miasta Gdyni
 • 14746/10/V/M - zmiany treści § 2 zarządzenia nr 14286/10/V/MG w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę roczną za 2009 i 2010 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Kosakowo – cmentarz w Kosakowie
 • 14747/10/V/P - zakupu fotografii z uroczystości otwarcia Narodowego Stadionu Rugby
 • 14748/10/V/R - wyrażenia zgody na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na poczęstunek uczestników międzynarodowego spotkania partnerów projektu Interface w dniach 6 i 7 maja 2010 r.
 • 14749/10/V/R - realizacji na terenie gminy miasta Gdyni projektu South-North Axis /”SoNorA”
 • 14750/10/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację „majówki”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 21.04.2010
Data udostępnienia informacji: 23.04.2010