Z dnia 2010-04-13

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.04.2010 r. w sprawie:
 • 14607/10/V/S - rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 14608/10/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2010
 • 14609/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 13462/10/V/K z 5 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni
 • 14610/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 12435/06/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni pod nazwą „Galion Gdyński”
 • 14611/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/8/UI/2/W/2010 z dnia 14.01.2010 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr VI w Gdyni, ul. Kopernika 34
 • 14612/10/V/S - zmiany zarządzenia dotyczącego szczegółowego podziału zadań pomiędzy Prezydentem, wiceprezydentami, sekretarzem i skarbnikiem Miasta Gdyni
 • 14613/10/V/S - zmiany zarządzenia nr 17/2000/III Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów Urzędu Miasta Gdyni
 • 14614/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup 2 licencji programu TLPG InDesign dla Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości
 • 14615/10/V/O - pełnomocnictwa Ewy Łowkiel – Wiceprezydenta Miasta Gdyni do podpisywania umów z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku w ramach dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 • 14616/10/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia dla 4 Gdyńskiej Drużyny Harcerzy ZHR w celu organizowania zbiórek harcerzy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Gdyni
 • 14617/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników XIII Małego Gdyńskiego Forum Zespołów Teatralnych, którego organizatorem jest Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 17 w Gdyni
 • 14618/10/V/O - dofinansowania kosztów organizacji Mistrzostw Polski w pływaniu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, których organizatorem jest Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni
 • 14619/10/V/O - dofinansowania XI Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych, którego organizatorem jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Gdyni
 • 14620/10/V/O - dofinansowania kosztów wyjazdu grupy 10 uczniów wraz z 2 opiekunami z Gimnazjum Nr 2 w Gdyni do szkoły w Rödeby w Szwecji w ramach wymiany międzyszkolnej
 • 14621/10/V/O - wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Polskim Związkiem Gimnastycznym dotyczącego dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w gimnastyce
 • 14622/10/V/M - wykonania usług sanitarnych w lokalu mieszkalnym oraz w pomieszczeniu piwnicy przy ul. Świętojańskiej 139 Bl. II w Gdyni
 • 14623/10/V/M - wymiany chodnika przy budynku mieszkalnym –ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 25 w Gdyni
 • 14624/10/V/M - wykonania uporządkowania i zagospodarowania terenu gminnego przy ul. Hallera 27-31 w Gdyni
 • 14625/10/V/M - remontu budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 45 w Gdyni
 • 14626/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 15 w Gdyni
 • 14627/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Herberta 7 w Gdyni
 • 14628/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Śląskiej 51 B w Gdyni
 • 14629/10/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Morskiej 108B – 112C w Gdyni
 • 14630/10/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Woj. Wachowiaka 24-30 w Gdyni
 • 14631/10/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę ul. Snycerskiej
 • 14632/10/V/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej 35
 • 14633/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie naklejek odblaskowych z logo Gdyni
 • 14634/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na druk 350 sztuk egzemplarzy plakatu promującego „Pomorski Dzień Przedsiębiorczości – IDG”
 • 14635/10/V/M - zmiany treści załącznika nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 14420/10/V/M z dnia 23 marca 2010 roku
 • 14636/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Skrajnej w Gdyni”
 • 14637/10/V/P - zawarcia umowy użyczenia dla potrzeb monitoringu wizyjnego
 • 14638/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 14402/10/V/M z dnia 23 marca 2010 r. dotyczącego przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Szturmanów 9
 • 14639/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 14379/10/V/M dotyczącego opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Abrahama 62 w Gdyni
 • 14640/10/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i ponownego ogłoszenia sprzedaży w drodze przetargu dwóch samochodów osobowych Urzędu Miasta Gdyni
 • 14641/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/475/UP/135/W/2008 z dnia 17.07.2008r. na wykonanie projektu budowy ul. Aragońskiej w Gdyni oraz umowy KB/299/UI/79/W/2009 z dnia 04.05.2009 r. na wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej budowy kanału deszczowego na odcinku od ul. Aragońskiej do ul. Kom. Grudzińskiego w Gdyni
 • 14642/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 14547/10/V/P z dnia 30 marca 2010 r. dotyczącego druku folderu i ulotki o informujących o wystawie ”Pomorska Przygoda Harcerska”
 • 14643/10/V/P - druku zaproszeń na wernisaże wystaw w Galerii Ratusz
 • 14644/10/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji teletechnicznej dla drugiego etapu światłowodowej sieci szkieletowej realizowanej w ramach projektu „Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w Gdyni”
 • 14645/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14 000 EUR na konserwację plotera w Wydziale Geodezji
 • 14646/10/V/U - akceptacji zmiany treści umów dotyczących zadania: „Rozbudowa ulicy Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej wraz z parkingiem przy ulicy Wileńskiej w Gdyni”
 • 14647/10/V/M - udzielenia zamówienia na naprawę i konserwację sprzętu komputerowego w Wydziale Geodezji
 • 14648/10/V/M - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do Projektu Cruise Baltic III, kontynuacji Projektu Baltic Cruise II i Baltic Cruise, ostatni współfinansowany ze środków Unii (Interreg III B)
 • 14649/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na przeprowadzenie szkolenia nt: „Podatek VAT 2010” dla 32 pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 14650/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010 roku
 • 14651/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010 roku
 • 14652/10/V/S - zmiany zarządzenia nr 14120/10/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010 roku
 • 14653/10/V/S - wyrażenia zgody na naprawę drzwi pancernych do pomieszczeń w budynku UMG wartości do 14.000 EUR
 • 14654/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup i montaż klimatyzatora przenośnego marki SHARP CV-PO9FR na potrzeby UMG wartości do 14.000 EUR
 • 14655/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulic: Zapolskiej, Kruczkowskiego i Małe Karwiny w Gdyni
 • 14656/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia rejonu ulic: Pokrzywowej, Goździkowej, Cynamonowej i Walerianowej w Gdyni
 • 14657/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicy Żeglarzy w Gdyni
 • 14658/10/V/M - ogłoszenia i akceptacji treści regulaminu otwartego konkursu ofert na organizację i realizację „Pikniku Rodzinnego w Orłowie” w dniu 3 lipca 2010 r.
 • 14659/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR wydrukowania 8 planów miasta do nośników reklamowych zlokalizowanych w centrum Gdyni
 • 14660/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowych /Invest Komfort S.A./
 • 14661/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie materiałów promujących program „Pies w wielkim mieście”
 • 14662/10/V/M - zmiany treści wykazu stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 14222/10/V/M z 09.03.2010 r. w sprawie ustalenia i ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej odrębny lokal mieszkalny nr 3 położonego w budynku przy ul. Orłowskiej 4 w Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • 14663/10/V/M - zmiany treści wykazu stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 14223/10/V/M z 09.03.2010 r. w sprawie ustalenia i ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej odrębny lokal mieszkalny nr 1 położonego w budynku przy ul. Orłowskiej 4 w Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • 14664/10/V/M - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 193.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji robót budowlanych polegających na rozbudowie wraz z przebudową SP Nr 20 przy ul. Starodworcowej 36 w Gdyni
 • 14665/10/V/P - dofinansowania organizacji obchodów 25-lecia „Solidarności Walczącej” w Trójmieście
 • 14666/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu graficznego pamiątkowego tableau
 • 14667/10/V/P - zmiany treści zarządzenia dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na organizację przewodu dla uczestników obchodów 65. rocznicy ewakuacji i wyzwolenia obozu koncentracyjnego Stutthof
 • 14668/10/V/R - upoważnienia do podpisania aneksów do umów najmu siedzib dla placówek opiekuńczo-wychowawczych położonych w Gdyni przy ul. Leszczynki 74 i ul. Dywizji Kościuszkowskiej 4
 • 14669/10/V/P - zamówienia zmian w CMS /panelu administracyjnym/ do redagowania www.gdynia.pl
 • 14670/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie zamiennego projektu budowlano-wykonawczego dla realizowanej inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Bosmańskiej i ul. Nasypowej z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Unruga w Gdyni”
 • 14671/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną „Budowa odcinka drogi ul. Lipowej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 14672/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/777/UI/272/W/2009 na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku kaplicy pogrzebowej z zapleczem technicznym dla ZCK
 • 14673/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych robót w ramach zadania „Przebudowa układu drogowego Węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni”
 • 14674/10/V/S - wyrażenia zgody na udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zakup papy nawierzchniowej, gazu butlowego oraz emisji zewnętrznej dla OSP w Wiczlinie
 • 14675/10/V/S - wyrażenia zgody na uruchomienie środków na aktualizację rejestru wyborców Gminy Miasta Gdyni
 • 14676/10/V/M - wykonania ekspertyz technicznych dotyczących warunków bezpieczeństwa pożarowego SP Nr 20 w Gdyni przy ul. Starodworcowej 36 oraz drogi pożarowej do budynku szkoły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 15.04.2010
Data udostępnienia informacji: 23.04.2010