Z dnia 2010-04-06

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.04.2010 r. w sprawie:
 • 14556/10/V/P - organizacji promocji książeczki z serii „Moja mama… nie słyszy, nie widzi, jeździ na wózku”
 • 14557/10/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację koncertów pod nazwą „Ladies Jazz Festival” w Gdyni
 • 14558/10/V/U - akceptacji zmiany treści umów nr KB/489/UI/133/W/2009 oraz nr KB/494/UI/34/W/2009 dotyczących realizacji zadania pn. ” Rozbudowa ulicy Bosmańskiej i ulicy Nasypowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ulicy Unruga w Gdyni”
 • 14559/10/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 14560/10/V/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla finalistów Konkursu Biblijnego, którego współorganizatorem jest Zespół Szkół Nr 5 w Gdyni
 • 14561/10/V/O - dofinansowania pobytu w Gdyni uczniów i nauczycieli ze szkoły zawodowej Fenix Kunskapcentrum z Vaggeryd w Szwecji w ramach współpracy międzyszkolnej
 • 14562/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów V Jubileuszowego Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych klas młodszych, którego organizatorem jest Zespół Szkół Nr 10 w Gdyni
 • 14563/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród oraz organizacji Dziewiątego Przeglądu Piosenki Popularnej POP CIS Gdynia 2010 organizowanego przez Zespół Szkół Nr 9 w Gdyni
 • 14564/10/V/O - dofinansowania XIII Zawodów Komputerowych Młodzieży Szkół Podstawowych o Mistrzostwo Gdyni organizowanych przez Gimnazjum Nr 1 w Gdyni oraz LOK
 • 14565/10/V/S - określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania oraz korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych i osób prawnych
 • 14566/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Cumowników przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 14567/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej na Łąkach Cisowskich przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 14568/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie fizycznej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Chwaszczyńskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 14569/10/V/M - unieważnienia, w zakresie objętym częścią drugą przedmiotu zamówienia, postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR
 • 14570/10/V/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Chwarznieńskiej 128
 • 14571/10/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania worków żeglarskich z wyhaftowanym logo Gdyni
 • 14572/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie modelu 3D Forum Kultury w Gdyni
 • 14573/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie mapy do celów projektowych z uzbrojeniem terenu Miejskiej Stacji Pogotowia ratunkowego zlokalizowanego przy ul. Żwirki i Wigury 14 w Gdyni
 • 14574/10/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. Bp. Dominika 17 w Gdyni
 • 14575/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Widnej 13 w Gdyni
 • 14576/10/V/M - wykonania podjazdu i poręczy, dla osoby niepełnosprawnej, do lokalu mieszkalnego przy ul. Dickmana 22 w Gdyni
 • 14577/10/V/M - wymiany instalacji elektrycznej w mieszkaniu gminnym przy ul. Waszyngtona 28 w Gdyni
 • 14578/10/V/M - remontu oświetlenia osiedlowego przy gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Berlinga 10 ABC w Gdyni
 • 14579/10/V/M - wykonania i montażu placu zabaw zlokalizowanego na terenie gminnym przy ul. Morskiej 212
 • 14580/10/V/M - wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb lokalu użytkowego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy ul. Traugutta 9 w Gdyni
 • 14581/10/V/P - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr SK/1275/PK/28-w/09 z dnia 14.10.2009 r. dotyczącej najmu miejsca na maszcie antenowym pod montaż urządzeń monitoringu wizyjnego Miasta
 • 14582/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych zieleni na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 w Gdyni wraz pielęgnacją przez trzy sezony wegetacyjne
 • 14583/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlana: „Przebudowa ciągu pieszego i schodów terenowych przy ulicy Redłowskiej w Gdyni wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka”
 • 14584/10/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Pustki Cisowskie - Demptowo festynu rodzinnego w dniu 3 – go Maja na terenie Szkoły Podstawowej Nr 16 w Gdyni
 • 14585/10/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack festynu kulturalno – rekreacyjnego z okazji obchodów 3 – go Maja na terenie Gdyni Wielki Kack przy „Źródle Marii”
 • 14586/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010 roku
 • 14587/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy w nr KB/722/UI/242/W/2009 w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni”
 • 14588/10/V/M - wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę pn.: „Przebudowa pomieszczeń parteru budynku przy ul. 10 Lutego 24 na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni"
 • 14589/10/V/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej i ul. Puckiej– Gdyńska Spółdzielnia Ogrodniczo Pszczelarska
 • 14590/10/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych robót w ramach zadania: „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni”
 • 14591/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wycen nieruchomości w celu określenia wartości rynkowej wraz z inwentaryzacją gatunku drzewostanu
 • 14592/10/V/O - wysokości dotacji dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych w 2010 r.
 • 14593/10/V/S - zakupienia, do kwoty 14.000 EUR, albumu fotograficznego „Gdynia. Życie miasta.”
 • 14594/10/V/U - zamówienia wykonania dokumentacji projektowej remontu więźby dachowej budynku gospodarczego (tzw. browaru) na terenie zabytkowego zespołu dworsko-parkowego Kolibki w Gdyni
 • 14595/10/V/U - zamówienia wykonania remontu więźby dachowej budynku gospodarczego (tzw. browaru) na terenie zabytkowego zespołu dworsko-parkowego Kolibki w Gdyni
 • 14596/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie plakatów i ulotki w ramach realizacji projektu: „Razem dla europejskiego dialogu – 25-lecie partnerstwa miast Gdyni i Kilonii”
 • 14597/10/V/P - organizacji pokazu mody z udziałem niepełnosprawnych modelek pt: „Piękne mimo wszystko”
 • 14598/10/V/P - organizacji uroczystości z okazji obchodów 70. rocznicy zbrodni katyńskiej w dniu 13 kwietnia 2010 r.
 • 14599/10/V/P - zmiany treści regulaminu Nagrody im. Profesora Romualda Szczęsnego, przyznawanej przez prezydenta miasta dla autorów najlepszych prac dyplomowych w zakresie nowych technologii, wykonanych na Politechnice Gdańskiej
 • 14600/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie materiałów promocyjnych programu „Pies w wielkim mieście”
 • 14601/10/V/O - zlecenia Eko Dolinie sp. z o.o. utylizacji odpadów zebranych w trakcie wiosennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie miasta Gdyni
 • 14602/10/V/M - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 4.845.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie wraz z przebudową SP Nr 20
 • 14603/10/V/S - zakupu literatury fachowej i prenumeraty prasy dla UM Gdyni w 2010 r.
 • 14604/10/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 193.000 EUR na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Obłużu”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 08.04.2010
Data udostępnienia informacji: 23.04.2010