Z dnia 2010-03-26

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.03.2010 r. w sprawie:
  • 14459/10/V/U - podpisania aneksu do porozumienia z dnia 28.02.2008 r. zawartego pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji a Gminą Miasta Gdyni w celu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 27.03.2010
Data udostępnienia informacji: 31.03.2010