Z dnia 2010-03-02

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.03.2010 r. w sprawie:
 • 14082/10/V/P - odnowienia domeny gdynia.eu
 • 14083/10/V/P - promocji Gdyni w serwisie żeglarskim sails.pl
 • 14084/10/V/O - akceptacji zmian w zawartych umowach na lata 2008-2010
 • 14085/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na realizację zadania: „Wysiłkowe nietrzymanie moczu (NTM)”
 • 14086/10/V/O - likwidacji gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół Nr 12 oraz sprzedaży wyposażenia
 • 14087/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników finałów II Interdyscyplinarnej Olimpiady „Magellan 2009/2010” organizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 40 w Gdyni
 • 14088/10/V/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów II Festiwalu Piosenki „Śpiewaj z nami” dla uczniów szkół i placówek szkolnictwa specjalnego, którego organizatorem jest Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni
 • 14089/10/V/O - refundacji kosztów wyjazdu delegacji nauczycieli i uczniów z III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni na finał Ogólnopolskiego Rankingu Szkół w Warszawie
 • 14090/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów i materiałów niezbędnych do organizacji XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. Jerzego Lisowskiego „Poezja i Proza Frankofońska” organizowanego przez Gimnazjum Nr 2 w Gdyni
 • 14091/10/V/O - dofinansowania 47 Młodzieżowego Konkursu Wiedzy Morskiej „Polska leży nad Bałtykiem” organizowanego przez IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni i LOK
 • 14092/10/V/O - dofinansowania kosztów wyjazdu grupy uczniów i nauczycieli z VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni do zaprzyjaźnionego liceum w St. Junien we Francji w ramach wymiany międzyszkolnej
 • 14093/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów oraz materiałów niezbędnych do organizacji IV edycji międzyszkolnego konkursu interdyscyplinarnego „Potyczki Umysłów” organizowanego przez Zespół Szkół Nr 13 w Gdyni
 • 14094/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów wojewódzkiego konkursu literackiego „Pod żaglami Białej Fregaty” zorganizowanego z okazji 100 rocznicy wodowania „Daru Pomorza”
 • 14095/10/V/O - dofinansowania realizacji filmu fabularnego o problemach młodzieży na tle wydarzeń politycznych lat 80-tych dwudziestego wieku, nagrywanego w ramach zajęć edukacji filmowej organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni
 • 14096/10/V/O - zakupu nagród dla zwycięzców piątej edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Gdyni pod hasłem „Gdynia – miasto, które mnie urzekło” organizowanego przez Zespół Szkół Nr 14 w Gdyni
 • 14097/10/V/M - wykonania przebudowy pergoli śmietnikowej przy ul. Morskiej 89 w Gdyni
 • 14098/10/V/M - wykonania poręczy na terenie należącym do Gminy Miasta Gdyni przy budynku mieszkalnym - ul. Morska 9A-Wolności 1A w Gdyni
 • 14099/10/V/M - wykonania remontu komina w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Pawiej 13 D w Gdyni
 • 14100/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego( MS.DK-71409-1/21/09)
 • 14101/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 14102/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 14103/10/V/M - wyboru wykonawcy dla części trzeciej w postępowaniu o zamówienie publiczne na: wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR i upoważnienia do podpisania umów
 • 14104/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SP z o.o. w Gdyni
 • 14105/10/V/M - powołania wspólnie z PGNiG S.A., na podstawie listu intencyjnego z dnia 24.11.2009 r., zespołu zadaniowego dla zaplanowania i wdrożenia projektu poprawiającego stan środowiska naturalnego w mieście Gdynia
 • 14106/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup sprzętu biurowego
 • 14107/10/V/O - udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych NR 2 w Gdyni do likwidacji urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu warsztatów szkolnych
 • 14108/10/V/P - organizacji gali konkursu „Gdynia bez barier”, która odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2010 roku w Teatrze Muzycznym w Gdyni oraz współorganizacji pokazu mody dla osób niepełnosprawnych
 • 14109/10/V/M - usuwania gołoledzi z chodników i dróg osiedlowych oraz śniegu i sopli z pokryć dachowych i balkonów na terenach i obiektach będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 14110/10/V/M - usuwania gołoledzi z chodników i dróg osiedlowych oraz śniegu i sopli z pokryć dachowych i balkonów na terenach i obiektach będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 14111/10/V/M - ustanowienia dozoru lokalu mieszkalnego należącego do Gminy Miasta Gdyni w budynku mieszkalnym przy ul. Zbożowej 30 w Gdyni
 • 14112/10/V/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy Gdynia Oksywie i Babie Doły pt. „Muzyka znana i nieznana” w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 14113/10/V/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy Gdynia Kamienna Góra pt. „Kamienna Góra – dzielnica Gdyni w słowie, obrazie i muzyce” w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 14114/10/V/M - opłat za sprawowanie dozoru technicznego urządzeń w obiektach przystani rybackiej Osada Rybacka w Gdyni
 • 14115/10/V/M - udzielenia zamówienia o wartości poniżej 193000 EUR, w trybie zamówienia z wolnej ręki, na realizację promocji Gdyni przez Basketball Investments SSA w związku z Finałem Pucharu Polski oraz Meczem Gwiazd Euroligi 2010 koszykówki kobiet
 • 14116/10/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, demontażu i montażu transparentów z siatki i PCV
 • 14117/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 13174/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.12.2009 r.
 • 14118/10/V/M - przeniesienia prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni w celu pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
 • 14119/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010 roku
 • 14120/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010 roku
 • 14121/10/V/S - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta związanych z usługami archiwalnymi Archiwum Państwowego w Gdańsku w 2010 roku
 • 14122/10/V/M - ustalenia źródła finansowania podatku VAT z tytułu zbycia nieruchomości położonych przy ul. Zapotocznej
 • 14123/10/V/M - ustanowienia dozoru budynku położonego przy ul. Legionów 121
 • 14124/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/2000/UI/44/W/2009 na opracowanie wielobranżowej koncepcji i wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku Urzędu Miasta Gdyni z parkingiem podziemnym i terenami zielonymi w rejonie Skweru Plymouth
 • 14125/10/V/P - wyznaczenia terminu składania wniosków na udzielenie dotacji państwowej instytucji kultury na remont statku–muzeum Dar Pomorza w Gdyni
 • 14126/10/V/U - opinii odnośnie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej ul. Franciszka Sokoła w Gdyni
 • 14127/10/V/U - opinii odnośnie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej ul. Kwadratowej w Gdyni
 • 14128/10/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne na usługę wykonania nasadzeń roślinnych na istniejących rabatach sezonowych w Gdyni
 • 14129/10/V/M - zlecenia Wydziałowi Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UM Gdyni organizacji XIII Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału konkursu „Kolosy”
 • 14130/10/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony – okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przy ul. Waszyngtona w Gdyni
 • 14131/10/V/P - organizacji pobytu w Gdyni przedstawicieli UM Kaliningradu
 • 14132/10/V/S - zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 5/99/III Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • 14133/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy KB/720/UI/240/W/2009 dotyczącej rozbudowy ul. Izyda i ul. Apollina w Gdyni
 • 14134/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 13962/10/V/U w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „budowa parkingu przy ul. Makuszyńskiego w Gdyni”
 • 14135/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 14.000 EUR na wykonanie skanowania i powielania projektów budowlanych dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni”
 • 14136/10/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych robót w ramach zadania: „Przebudowa układu drogowego węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni”
 • 14137/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych związanych z realizacją zadania pn: „Budowa ulicy Radosnej w Gdyni”
 • 14138/10/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie termomodernizacji dachu budynku I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
 • 14139/10/V/U - uchylenia zarządzenia nr 14077/09/V/U z 23.02.2010 r.
 • 14140/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dojazdu do nieruchomości położonej na terenie działki nr 969/430 km 82 w Gdyni
 • 14141/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 11872/09/V/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektów zamiennych dla zadania: „Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego
 • 14142/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulic realizowanych w ramach zadania pn: „Przebudowa układu drogowego węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami PKP i SKM w Gdyni”
 • 14143/10/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej: "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Chylońskiej z ul. Wiejską"
 • 14144/10/V/O - unieważnienia Zarządzenia Nr 13910/10/V/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 lutego 2010 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 09.03.2010
Data udostępnienia informacji: 10.03.2010