Z dnia 2010-02-02

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.02.2010 r. w sprawie:

 • 13725/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku Urzędu Miasta Gdyni z parkingiem podziemnym
 • 13726/10/V/R - akceptacji aneksu Nr 3/2010 do umowy KB/32/MOPS/2008 z dnia 15.12.2008 roku w sprawie świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni w obszarze działania Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 1 i Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 4
 • 13727/10/V/R - akceptacji aneksu Nr 3/2010 do umowy KB/23/MOPS/2009 z dnia 28.10.2009 r. w sprawie prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu z terenu Gdyni wraz z terapią uzależnienia tych osób
 • 13728/10/V/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem reprezentacji szkolnej z Gimnazjum Nr 4 w Gdyni na III Międzyszkolny turniej o Ryngraf I Kapelana Marynarki Wojennej bł. ks. kmdr. ppor. Wł. Miedonia, który w roku bieżącym organizowany będzie w Pucku
 • 13729/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów XV Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego, którego organizatorem jest Gimnazjum Nr 4 w Gdyni
 • 13730/10/V/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród, pucharów, dyplomów dla uczestników XIV Zawodów Komputerowych Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni organizowanych przez Gimnazjum Nr 1 w Gdyni i LOK
 • 13731/10/V/O - dofinansowania kosztów zakupu materiałów, dodatków oraz nagród dla laureatów Wojewódzkiego Konkursu Projektowania Ubiorów dla młodzieży szkół gimnazjalnych „Od projektu do realizacji” organizowanego przez zespół Szkół Usługowych w Gdyni
 • 13732/10/V/O - zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w latach 2010-2012
 • 13733/10/V/O - przekazania dotacji dla SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Gdyni oraz SP ZOZ Szpitala Morskiego w Gdyni
 • 13734/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na realizację zadania: „Dobry początek w Rodzinie”
 • 13735/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 6 w Gdyni
 • 13736/10/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków z budżetu Miasta na zapłatę i opłaty sądowe zgodnie z wyrokami ( IACa 1147/09; IACz 1488/09 )
 • 13737/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 8 w Gdyni
 • 13738/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Morskiej 148 w Gdyni
 • 13739/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Opata Hackiego 23 w Gdyni
 • 13740/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Opata Hackiego 27 w Gdyni
 • 13741/10/V/M - wykonania instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym przy ul. Zamenhofa 9 w Gdyni
 • 13742/10/V/M - usunięcia awarii hydrantu w budynku użytkowym przy ul Polskiej 30 w Gdyni
 • 13743/10/V/M - wykonania wymiany pieca grzewczego w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wiśniewskiego 9 w Gdyni
 • 13744/10/V/M - wykonania remontu oświetlenia terenu gminnego w obrębie ulic Opata Hackiego i Zamenhofa Gdyni
 • 13745/10/V/M - wykonania remontu komina w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 18 w Gdyni
 • 13746/10/V/M - rozbiórki murowanych zabudowań przy ul. Stryjskiej 5 oraz zabezpieczenia ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Stryjskiej 7 w Gdyni
 • 13747/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego ( w sprawie MS.DK 71409-1/15/09)
 • 13748/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.DK-71409-1/8/08)
 • 13749/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 13750/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 13751/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 13752/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Kontradm. Czernickiego 1 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 13753/10/V/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze
 • 13754/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego zlokalizowany na placu targowym – (boks nr 222 )
 • 13755/10/V/M - użyczenia lokalu użytkowego usytuowanego przy ul. Portowej 7 w Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział Gdynia
 • 13756/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, promocji Gdyni w ramach portalu www.morzaiocany.com.pl
 • 13757/10/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania flag promujących Miasto Gdynię
 • 13758/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na utrzymanie na serwerze oraz bieżącą aktualizację serwisu internetowego: www.forum.gdynia.pl
 • 13759/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 13590/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 stycznia 2010 roku dotyczącego przyjęcia aneksu nr 2 do umowy o świadczenie usług hostingowych z dnia 24 stycznia 2008 roku
 • 13760/10/V/M - akceptacji treści umowy MG/18/MGG/18/D/10 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Bema - dz. nr 683/416 KM 56
 • 13761/10/V/M - akceptacji treści umowy MG/11/MGG/11/D/10 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Janka Wiśniewskiego - dz. nr 577/1 KM 51
 • 13762/10/V/M - akceptacji treści umowy MG/15/MGG/15/D/10 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Morskiej (dz. nr 567/65 KM51)
 • 13763/10/V/M - akceptacji treści umowy MG/13/MGG/13/D/10 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Morskiej ( dz. nr 401/122 KM13)
 • 13764/10/V/M - akceptacji treści umowy MG/12/MGG/12/D/10 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Morskiej - dz. nr 158/19 KM 1
 • 13765/10/V/M - akceptacji treści umowy MG/10/MGG/10/D/10 dotyczącej ekspozycji reklamy przy Al. Zwycięstwa - dz. nr 945/387 KM 81
 • 13766/10/V/R - zawarcia aneksu nr 1 do umowy KB/837/RI/33/W/2009 na opracowanie analiz oraz prognoz ruchu drogowego dla projektu pn. „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania ulic Wielkokackiej i Rolniczej do skrzyżowania z ulicą Gierdziejewskiego – etap I”
 • 13767/10/V/M - wyrażenia zgody na opłatę przyłączeniowa z tytułu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dwóch budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Okrzei 22,24 w Gdyni
 • 13768/10/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód , a docelowo pod drogę publiczną
 • 13769/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej, stanowiących własność Skarbu Państwa
 • 13770/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie ogrodzeń zabezpieczających młode nasadzenia na ul. Zofii Nałkowskiej w Gdyni
 • 13771/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup art. spożywczych (kawa, herbata, cukier )
 • 13772/10/V/S - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 20/2010 do umowy najmu nr 320 z Zakładem Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
 • 13773/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup stroju służbowego dla pracowników UMG
 • 13774/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na obsługę dystrybutorów torebek na psie nieczystości
 • 13775/10/V/M - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego
 • 13776/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację reklamy Gdyni w Magazynie Gdańskim
 • 13777/10/V/O - zmiany treści zarządzenia nr 3275/09/V/S dotyczącego zatwierdzenia wyników konkursów dla rad dzielnic: „Kultura w dzielnicy” oraz „Piękna dzielnica”
 • 13778/10/V/S - dofinansowania kosztów kształcenia pracownikom Urzędu Miasta Gdyni
 • 13779/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup regałów metalowych do sortowania korespondencji o wartości do 14.000 EUR
 • 13780/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej gniazd i budek dla ptaków na terenie Parku Rady Europy w Gdyni
 • 13781/10/V/S - uruchomienia środków finansowych w roku 2010 na utrzymanie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS
 • 13782/10/V/S - uruchomienia środków finansowych w roku 2010 na utrzymanie telefonów komórkowych
 • 13783/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2010 roku
 • 13784/10/V/S - zmiany zarządzenia nr 13602/10/VS z 18 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej
 • 13785/10/V/M - użyczenia lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Morskiej 9-9A w Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Stowarzyszenia Amazonek Gdyńskich przy Oddziale Onkologii Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni
 • 13786/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na emisję spotu radiowego promującego miasto z okazji otwarcia stadionu rugby w Gdyni
 • 13787/10/V/M - udzielenia zgody na używanie herbu miasta Gdyni
 • 13788/10/V/M - udzielenia publicznego do 14.000 EUR na renowację tablicy informacyjnej oraz planu miasta
 • 13789/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na promocję miasta Gdyni w związku z Sejmikiem Regionalnym PTTK
 • 13790/10/V/M - akceptacji treści umowy na lata 2010-2013 na organizację Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału konkursu „Kolosy” pomiędzy miastem Gdynią a Karoliną Janowską – Agencją „Mart”
 • 13791/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa
 • 13792/10/V/O - dofinansowania pobytu grupy uczniów i nauczycieli z Francji z Liceum Leonard de Vinci w Calais w ramach wymiany międzyszkolnej z ZSO Nr 2 w Gdyni
 • 13793/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR oficynie Verbi Causa Małgorzata Sokołowska na zakup 350 płyt edukacyjnych „Gdynia lata 20 i 30 Historia w obrazkach i anegdotach” dla gdyńskich szkół
 • 13794/10/V/O - zmiany treści załącznika nr 1 do zarządzenia nr 12438/09/V/P w sprawie harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2010 roku
 • 13795/10/V/O - wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Narodowym Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie w ramach realizacji ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”
 • 13796/10/V/R - zawarcia pomiędzy Gminą Gdynia a panią Anną Liro umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Gdyni przy al. Zwycięstwa 199 na prowadzenie w nim placówki opiekuńczo-wychowawczej
 • 13797/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 6219/08/V/U prezydenta miasta Gdyni z dnia 20 maja 2008 r. dotyczącego przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
 • 13798/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wydzielenia geodezyjnego działek w pasie drogowym wraz z dokonaniem zmiany oznaczenia użytków gruntowych na terenie ul. Pawiej w Gdyni
 • 13799/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji uzupełniającej dla potrzeb realizacji budowy odcinka ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną
 • 13800/10/V/U - wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę odcinka drogi ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną od posesji nr 31 do projektowanej pętli autobusowej
 • 13801/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie podziału dokumentacji projektowanej dla projektu „Forum Kultury w Gdyni” w rejonie ulic: Armii Krajowej, Borchardta oraz Skweru Kościuszki
 • 13802/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 13517/10/V/U w sprawie zawarcia aneksu do umowy nr SOO.0717/1/2007 zawartej przez Gminę Miasta Gdyni z Semeko Grupą Inwestycyjną w sprawie ustalenia szczegółowych warunków budowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową – budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego 6-kondygnacyjnego z garami podziemnymi wielostanowiskowymi na terenie działki nr 298/133 km 27 przy ul. Dembińskiego/Sambora w Gdyni i upoważnienia do podpisania ww. aneksu do umowy
 • 13803/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 12946/09/V/U w sprawie zawarcia aneksu do umowy nr SOO.0717/1/2007 zawartej przez Gminę Miasta Gdyni z Semeko Grupą Inwestycyjną w sprawie ustalenia szczegółowych warunków budowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową – budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego 6-kondygnacyjnego z garami podziemnymi wielostanowiskowymi na terenie działki nr 298/133 km 27 przy ul. Dembińskiego/Sambora w Gdyni i upoważnienia do podpisania ww. aneksu do umowy
 • 13804/10/V/U - zawarcia umowy w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej planowaną inwestycją niedrogową, polegającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną na działce nr 644/5, 231/5, 236/4 i 526; km 28, obręb Wielki Kack przy ul. Gorczycowej w Gdyni i upoważnienia do podpisania ww. umowy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 17.02.2010
Data udostępnienia informacji: 17.02.2010