Z dnia 2010-01-05

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.01.2010 r. w sprawie:
 • 13435/10/V/P - druku plakatów
 • 13436/10/V/P - wyrażenia zgody na pokrycie kosztów działalności Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Osób Niepełnosprawnych
 • 13437/10/V/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów Międzyszkolnego Konkursu „Baśnie, legendy i tradycje Kaszub” organizowanego przez Zespół Szkół Nr 12 w Gdyni
 • 13438/10/V/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla uczestników autorskiego programu „Jedynka Dzieciom” organizowanego przez I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
 • 13439/10/V/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla uczestników cykli koncertów „Spotkania w Gdyńskiej Muzycznej Nutkolandii” organizowanych przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Gdyni
 • 13440/10/V/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów VI Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Plastycznej Nauczycieli „Chromy i Achromy” organizowanego przez Zespół Szkół Nr 12 w Gdyni
 • 13441/10/V/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów II edycji międzyszkolnego konkursu języka angielskiego dla szkół podstawowych „Hurray! I know English!” organizowanego przez Zespół Szkół Nr 12 w Gdyni
 • 13442/10/V/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla uczestników okręgowych eliminacji II Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej organizowanej przez Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni
 • 13443/10/V/O - powołania Komisji Oceniającej
 • 13444/10/V/O - akceptacji zmian do umowy nr KB/244/UR/3/W/2009 z dnia 3.04.2009r. na dostawę, wyposażenie i utrzymanie strefy płatnego parkowania w Gdyni
 • 13445/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 13446/10/V/S - udzielenia pełnomocnictwa panu Mariuszowi Machnikowskiemu dyrektorowi zakładu budżetowego „Hala Sportowo-Widowiskowa”
 • 13447/10/V/M - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 12602/09/V/M z 27.10.2009 r. dotyczącego ustalenia warunków zamiany nieruchomości położonych przy ul. Zapotocznej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a osobami fizycznymi
 • 13448/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 13449/10/V/O - wyrażenia zgody na udostępnienie auli szkolnej w celu przeprowadzenia Konkursu Języka Polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni
 • 13450/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010 roku
 • 13451/10/V/U - wyrażenia zgody na przepisanie decyzji o pozwoleniu na budowę z Gminy Miasta Gdyni na PKT dla inwestycji realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitarnym Trójmiasta”
 • 13452/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla zwycięzców Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego Klas IV, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa Nr 21 w Gdyni
 • 13453/10/V/U - uchylenia zarządzenia nr 13045/09/V/U z 01.12.2009 r.
 • 13454/10/V/R - zawarcia umowy ze Stowarzyszeniem „Razem” na przyjęcie do realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej
 • 13455/10/V/R - zawarcia umowy z Polskim Czerwonym Krzyżem Pomorski Zarząd Okręgowy w Gdańsku
 • 13456/10/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UM Gdyni
 • 13457/10/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie inwentaryzacji budynków oraz aktualizacji dokumentacji technicznej nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UM Gdyni
 • 13458/10/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UM Gdyni
 • 13459/10/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup papierowych artykułów sanitarnych dla UM Gdyni
 • 13460/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu i druk zaproszeń na uroczystości poświęcone księdzu prałatowi Hilaremu Jastakowi
 • 13461/10/V/P - promocji gdyńskich wydarzeń związanych z XVIII finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w TVP Gdańsk
 • 13462/10/V/K - ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni
 • 13463/10/V/K - ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zalecanych odrębnymi ustawami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 12.01.2010