Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2010 rok


Wyszczególnienie

Pliki do pobrania
Wykonanie budżetu miasta Gdyni w 2010 roku68 kB
Dochody292 kB
Wykonanie dochodów budżetu miasta Gdyni w 2010 roku - tabele360 kB
Wydatki bieżące1.152 kB
Wydatki majątkowe i rozliczenie wykonania budżetu za 2010 rok796 kB
Część tabelaryczna - wydatki567 kB
Wykaz rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych oraz informacja z wykonania planów przychodów i wydatków tych rachunków za 2010 rok 54 kB
ZAŁĄCZNIKI 
Skutki finansowe udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatku oraz skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2010 roku 31 kB
Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych oraz zadań rzeczowych placówek oświatowych za 2010 rok 242 kB
Rozliczenie przychodów i wydatków oraz stan środków obrotowych na 31.12.2010 r. zakładów budżetowych, rachunków dochodów własnych oraz gospodarstw pomocniczych Gminy Miasta Gdyni  51 kB
Sprawozdanie z działalności rad dzielnic za 2010 rok239 kB
Dotacje udzielone w 2010 roku na realizację zadań gminy przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 123 kB
Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków funduszy celowych za 2010 rok 32 kB
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2010 38 kB
Stopień  zaawansowania  realizacji  programów wieloletnich137 kB
Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz informacja o stanie mienia miasta Gdynia za 2010 rok 104 kB


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Radkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Radkiewicz
Data wytworzenia informacji: 26.05.2011
Data udostępnienia informacji: 26.05.2011
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.05.2011 09:41 Dodanie informacji Anna Radkiewicz