Projekt budżetu miasta Gdyni na 2010 rok

  BUDŻET MIASTA GDYNI NA 2010 ROK

 

I
Projekt uchwała Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2010
 
I.1
Uchwała
96 KB

I.2
Załączniki
496 KB

II
Prognoza długu miasta Gdyni do roku 2018
47 KB

III
Budżet miasta Gdyni  w 2010 roku - wprowadzenie
42 KB

IV
Plan dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdynia na 2010 rok wg paragrafów
240 KB
V
Dochody
301 KB

VI
Dochody wg źródeł
91 KB

VII
Wydatki ogółem i bieżące - informacje ogólne, tabele  i wykresy
133 KB

VIII
Opis wydatków w działach
2.914 KB

IX
Wydatki majątkowe i rozchody
472 KB

X
Informacja o stanie mienia komunalnego
519 KB

XI
Plan zadań gminnych i powiatowych funduszy celowych na 2010 rok
35 KB
XII
Załączniki
 
1
Plan wydatków placówek oświatowych
216 KB

2
Plan wydatków rad dzielnic na 2009 rok 
230 KB

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Radkiewicz
Data udostępnienia informacji: 18.11.2009