Informacja o wykonaniu budżetu miasta Gdyni za 2010 r. - art. 37 ustawy o finansach publicznych

1. Informacja z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2010 r., w tym kwota deficytu


2. Informacja o stanie zobowiązań miasta Gdyni wg stanu na 31.12.2010 r


3. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacji udzielonym innym jednostkom samorządu terytorialnego.


W 2010 r. na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gdynia otrzymała kwotę 9.665.266 zł., a przekazała innym jednostkom 1.707.543 zł.

4. Informacja o kwocie wykorzystanychśrodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W 2010 r. Gdynia wykorzystała 41.460.386 zł pochodzących z  budżetu Unii Europejskiej

5. RB-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na IV kwartał 2010 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kraśniak
Wprowadził informację: Małgorzata Kraśniak
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Kraśniak
Data wytworzenia informacji: 31.05.2011
Data udostępnienia informacji: 31.05.2011
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.10.2011 13:15 Korekta Małgorzata Kraśniak
18.10.2011 13:12 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak
31.05.2011 12:37 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak
31.05.2011 12:34 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak