Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Gdyni za I półrocze 2010 roku


   
Wyszczególnienie
Pliki do pobrania
Wstęp
  46 kb
Dochody
 302 kb
Wykonanie planu dochodów budżetu miasta Gdyni w okresie I - VI wg źródeł
72 kb
 
Część tabelaryczna - dochody wg klasyfikacji budżetowej
1 140 kb
Wydatki bieżące
894 kb
Wydatki majątkowe i rozchody
694 kb
Część tabelaryczna - wydatki wg klasyfikacji budżetowej
401 kb
ZAŁĄCZNIKI
 
Skutki finansowe udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatku oraz skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze 2010 roku
29 kb
Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych oraz zadań rzeczowych placówek oświatowych za I półrocze 2010 roku
254 kb
Rozliczenie przychodów i wydatków oraz stan środków obrotowych na 30.06.2010 r. zakładów budżetowych, rachunków dochodów własnych oraz gospodarstw pomocniczych Gminy Miasta Gdyni
92 kb
Wydatki na realizację zadań własnych gminy przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w I półroczu 2010 roku
243 kb
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków rad dzielnic za I półrocze 2010 roku
112 kb
Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w I półroczu 2010 roku
31 kb
Informacja, o której mowa w art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2010 roku
112 kb

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Plichta
Ostatnio zmodyfikował: Anna Zakrzewska
Data wytworzenia informacji: 20.08.2010
Data udostępnienia informacji: 20.08.2010
Ostatnia aktualizacja: 20.08.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.08.2010 10:48 Aktualizacja treści Anna Zakrzewska
20.08.2010 10:42 Dodanie informacji Anna Zakrzewska