Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni.

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań dotyczących działań
na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni. Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 253/10/VI/P z 14 grudnia 2010 r. przyznał dotacje na realizację zadań w 2011 r. dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni następującym podmiotom:

 

LP.  
 Podmiot zgłaszający Nazwa zadania Przyznana kwota(w zł)
1. Polskie TowarzystwoLaryngektomowanychDziałalność w zakresie aktywizacji społecznej, likwidacja barier w komunikowaniu się.5 000
2.Związek Inwalidów Wojennych RPPomoc osobom niepełnosprawnym i integracja środowiska osóbniepełnosprawnych zrzeszonych w ZIW w Gdyni.8 500
3.Stowarzyszenie Osób zWadą Słuchu „Cisza”Sport, turystyka, kultura – drogą do zwiększania samodzielności osób  niepełnosprawnych.6 000
4.Fundacja OchronyPraw Dziecka Wsparcie rodziny opiekującej się osobą niepełnosprawną.  20 000 
5.Polskie StowarzyszenieNa Rzecz Edukacji IIntegracji „Tacy Sami” Oczko popołudniowe zajęcia integracyjno- wspomagające dla dzieciniewidomych i niewidzących w normie intelektualnej i ich rodzin. Kontynuacja25 000
6.Gdańskie Stowarzyszenie PomocyOsobom Z Chorobą Alzheimera Spotkania integracyjne.3 000
7.Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Z Chorobą Alzheimera Aktywizacja osóbniepełnosprawnych.9 000
8.Klub Sportowy NiepełnosprawnychStart-GdyniaSport Wyczynowy Osób Niepełnosprawnych3 000
9.GdyńskieStowarzyszenie Osób NiesłyszącychEffethaPomoc asystenta skierowana do osób niepełnosprawnych.10 500
10.GdyńskieStowarzyszenie Osób NiesłyszącychEffethaWyrównywanie szans rozwoju dzieci z rodzin głuchoniemych, dzieci niedosłyszących i niesłyszanych.5 000
11.Towarzystwo OpiekiNad OciemniałymiLaski. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niewidomych i słabo widzących.30 000
12.Polskie Stowarzyszenie na Rzecz  Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni.Projekt Rosa – Regionalny Ośrodek Self- Adwokatów10 000
13.Polskie Stowarzyszenie na Rzecz  Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni.Studio Rozwijania Twórczości Teatru BRO –Kontynuacja zadania20 000
14.Stowarzyszenie PomocyOsobom Niepełnosprawnym SponPoprawa Sprawności Fizycznej i Psychicznej Osób Niepełnosprawnych8 000
15.Stowarzyszenie „Dlaczego Nie”Wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci młodzieży z dysfunkcjami psychoruchowymi i niepełnosprawnościami sprzężonymi.30 000
16.  Stowarzyszenie PomocyOsobom AutystycznymLikwidacja Barier Związanych Z NiepełnosprawnościąProgram Aktywizacji Społecznej I zawodowej Dorosłych Osób Z Autyzmem Z Gminy Gdynia38 000
17.FundacjaPatmos„Bądźmy zdrowi razem – wspólna rehabilitacja dzieci i rodziców”- kontynuacja programu10 000 
18.StowarzyszenieNiepełnosprawnych„Rehabilitacja, a aktywnośćżyciowa”15 000
19.Stowarzyszenie Przyjaciół IntegracjiKonsultacje prawno-ekonomiczne dla osób z niepełnosprawnością10 000
20.Pomorska Fundacja Filmowa W GdyniIntegracyjne warsztaty edukacyjne z zakresu technik filmowych dla dzieci i młodzieży niewidomych i niedowidzących.10 000
21.Fundacja DogtorDziałalność rewalidacyjna,rehabilitacyjna, terapeutyczna, edukacyjna:prowadzenie zajęć metodądogoterapii w Fundacji Dogtor oraz placówkachwspółpracujących30 000
22.Adapa Fundacja na rzecz osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojuKlub Działań Różnych18 000
23. Stowarzyszenie Amazonek GdyńskichWsparcie  psychologiczne,Zapobieganie obrzękom limfatycznym oraz rehabilitacja ruchowa dla kobiet po leczeniu raka piersi. 20 000
24.Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i ich RodzinSprawność 12 000 
25.Gdyńskie Stowarzyszenie Na Rzecz  Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom Marzeń”„Popatrz jesteśmy” Aktywna młodzież.-Część II 13 000
26. Fundacja SłonecznaJesień „Ze sztuką za pan brat”3 000
27.Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „Promyk” Familiada - VIII Turniej Rodzin3 000
28.Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne Promyk „Aktywni – mimo wszystko”15 000
29.Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne Promyk„Nie jesteś sam”- program domowego wsparcia psychologicznego osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin10 000
 RAZEM  400. 000

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wawrzyniak
Wprowadził informację: Mariusz _Barżykowski
Ostatnio zmodyfikował: Mariusz _Barżykowski
Data wytworzenia informacji: 17.12.2010
Data udostępnienia informacji: 17.12.2010
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.12.2010 12:19 Dodanie informacji Mariusz _Barżykowski