Przyznanie dotacji na realizację zadania: Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna osobom uzależnionym, w tym od alkoholu i tzw. podwójną diagnozą

Perzydent Miasta Gdyni w Zarzadzeniu nr 412/10/VI/O z dnia 28.12.2010r. przyznał dotację na realizację zadania: Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Psychoterapeutycznego "Podwójny Problem" dla osób cierpiących z powodu uzależnień i kryzysów psychicznych oraz ich rodzin podmiotowi: Stowarzyszeniu "Lepsze życie" na rzecz zdrowienia z kryzysów psychicznych i osobistego rozwoju z siedzibą w Gdyni, ul. Gajowa 5, 81-658 w terminie 01.01.2011-31.12.2012r. w następujących kwotach:
-186.080 zł w 2011r.
-190.680 zł w 2012r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Magdalena _Kajtoch
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena _Kajtoch
Data wytworzenia informacji: 04.01.2011
Data udostępnienia informacji: 04.01.2011
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.01.2011 12:38 Dodanie informacji Magdalena _Kajtoch