Umowa dotycząca dostawy tablic rejestracyjnych dla Gminy Miasta Gdyni oraz złomowania starych tablic rejestracyjnych

Numer umowy:340/115/OB./10 Oryginal Umowy znajduje się w dokumentach Urzędu Miasta Gdyni, Wydziału Spraw Obywatelskich, Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdu pok. 59
Data podpisania:28.12.2010 R.
Przedmiot zamówienia:Dostawa dla Gminy Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych i złomowanie starych tablic rejestracyjnych.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Eurotab Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Mostowa 27
Wartość zamówienia:403.583,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Dagmara Syjczak -Świdkowska
Telefon:058 668 87 37
E-mail:pojazdy@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Oryginal Umowy znajduje się w dokumentach Urzędu Miasta Gdyni, Wydziału Spraw Obywatelskich, Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdu pok. 59
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Ostatnio zmodyfikował: Dagmara Syjaczak
Data wytworzenia informacji: 29.12.2010
Data udostępnienia informacji: 29.12.2010
Ostatnia aktualizacja: 29.12.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.12.2010 14:45 Dodanie informacji Dagmara Syjaczak