Promocja Miasta Gdyni podczs rozgrywek World Grand Prix 2010 w siatkówce kobiet

Numer umowy:SK/1475/MG/449-W/2010
Data podpisania:19.07.2010
Przedmiot zamówienia:promocja miasta Gdyni podczas rozgrywek World Grand Prix 2010 w siatkówce kobiet
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Polski Zwiążek Piłki Siatkowej, ul. Grazyny 13, Warszawa
Wartość zamówienia:300 000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Ewa Kosakowska
Telefon:586682543
E-mail:promocja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Referacie Promocji UM Gdyni
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 13.07.2010
Data udostępnienia informacji: 05.08.2010
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.08.2010 10:23 Dodanie informacji Ewa Niedziałkowska