Promocja Gdyni podczas Finału Pucharu Polski 2010 w koszykówce kobiet i Meczu Gwiazd Euroligi Kobiet 2010.

Numer umowy:SK/497/MG/116-W/2010
Data podpisania:02.03.2010
Przedmiot zamówienia:Realizacja pakietu działań promujących Gdynię podczas Finału Pucharu Polski 2010 w koszykówce kobiet oraz Meczu Gwiazd Euroligi Kobiet 2010.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Sportowa Spółka Akcyjna Basketball Investments, ul. Olimpijska 5, 81-538 Gdynia
Wartość zamówienia:450 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Krzysztof Romański
Telefon:58 668 25 42
E-mail:promocja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Referacie Promocji UM Gdyni, ul. 10 Lutego 24, pok. 508.
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 02.03.2010
Data udostępnienia informacji: 08.03.2010