opracowanie i wydanie 3000 egzemplarzy albumu o Gdyni

Numer umowy:SK/86/MG/12-W/2010
Data podpisania:11.01.2010
Przedmiot zamówienia:opracowanie i wydanie wyłącznie na potrzeby Gminy Gdynia 3000 egz. albumu o Gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Kacper Kowalski Fabryka
Wartość zamówienia:131 000, 00 zł netto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Ewa Kosakowska
Telefon: 58 668 25 43
E-mail:promocja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Referacie Promocji UM Gdyni, ul. 10 Lutego 24, pok. 508
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data udostępnienia informacji: 18.01.2010