Napisanie treści, stworzenie projektu graficznego oraz wydanie Memorandum Gdyni w wersji polskiej i angielskiej

Numer umowy:SK/1128/MG/302-W/2010
Data podpisania:19 maja 2010
Przedmiot zamówienia:opracowanie oraz wydanie 3000 egzemplarzy (2000 w polskiej wersji językowej, 1000 w angielskiej wersji językowej) Memorandum Gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Agencja Rozwoju Gdyni sp. z o.o. Gdynia 81-391 ul. Świętojańska 53/8
Wartość zamówienia:185 440 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Krzysztof Romański
Telefon:58 668 25 42
E-mail:promocja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Referacie Promocji, ul. 10 lutego 24, pok. 509
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 02.06.2010
Data udostępnienia informacji: 02.06.2010
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.06.2010 15:36 Dodanie informacji Ewa Niedziałkowska