Umowa na zakup sprzetu komputerowego

Numer umowy:SK/1757/SI/32-W/2010
Data podpisania:19.10.2010
Przedmiot zamówienia:Zakup sprzętu komputerowego
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Koma Nord sp. z o.o.
Wartość zamówienia:540037,88 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Jerzy Przeworski - naczelnik Wydziału Informatyki
Telefon:58/66 88 370
E-mail:wydz.informatyki@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 19.10.2010
Data udostępnienia informacji: 28.10.2010
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.10.2010 10:51 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska