Umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Numer umowy:KB/253/SI/1/W/2010
Data podpisania:28.04.2010
Przedmiot zamówienia:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji teletechnicznej dla drugiego etapu światłowodowej sieci szkieletowej realizowanej w ramach projektu "Rozwój Miejskiej sieci szkieletowej w Gdyni"
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Sprint sp z o.o. 10-062 Olsztyn ul. Jagiellończyka 26
Wartość zamówienia:882 975,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Jerzy Przeworski - naczelnik Wydziału Informatyki
Telefon:58/66 88 871
E-mail:wydz.informatyki@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urzad Miasta Gdyni Wydział Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 13.04.2010
Data udostępnienia informacji: 18.05.2010
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.05.2010 15:03 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska