Umowa na dzierżawę łączy światłowodowych

Numer umowy:SK/372/SI/5-W/2010
Data podpisania:10.02.2010
Przedmiot zamówienia:Dzierżawa łączy transmisji danych
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Multimedia Polska SA ul. Tadeusza Wendy 7/9 Gdynia
Wartość zamówienia:267033,60 zł (brutto)
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Jerzy Przeworski - naczelnik Wydziału Informatyki
Telefon:58/66-88-370
E-mail:wydz.informatyki@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Ksiegowosci Urząd Miasta Gdyni
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 09.02.2010
Data udostępnienia informacji: 15.03.2010