Umowa na asystę techniczną i konserwację oprogramowania OTAGO

Numer umowy:SK/541/SI/9-W/2010
Data podpisania:10.02.2010
Przedmiot zamówienia:Usługa asysty technicznej i konserwacji oprogramowania uzytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Zakład Usług Informatycznych OTAGO
Wartość zamówienia:Wartość umowy :130 149,60 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Jerzy Przeworski - naczelnik Wydziału Informatyki
Telefon:58/66-88-371
E-mail:wydz.informatyki@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości Urząd Miasta Gdyni
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 09.02.2010
Data udostępnienia informacji: 09.03.2010