Umowa na aktualizacje bazy serwisu prawnego LEX

Numer umowy:SK/566/SI/10-W/2010
Data podpisania:17.03.2010 r.
Przedmiot zamówienia:Aktualizacje bazy serwisu prawnego LEX
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. ul. Płocka 5 a 01-231 Warszawa
Wartość zamówienia:83 184,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Jerzy Przeworski
Telefon:58/66 88 371
E-mail:wydz.informatyki@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni Wydział Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 16.04.2010
Data udostępnienia informacji: 16.04.2010