Inwentaryzacja szczegółowej osnowy pionowej wraz ze wznowieniem i założeniem nowych znaków na terenach wymagających zagęszczenia

Numer umowy:SK/2451/MK/17-w/2010
Data podpisania:03.12.2010
Przedmiot zamówienia:Inwentaryzacja szczegółowej osnowy pionowej wraz ze wznowieniem i założeniem nowych znaków na terenach wymagających zagęszczenia
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Zakład Usług Inżynierskich Apeks Spółka z o.o.
Wartość zamówienia:208750,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Anna Mikołajczyk
Telefon:58668-85-35
E-mail:wydz.geodezji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Irena Mislisz
Telefon:58668-85-41
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:pok.314, Urząd Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Mikołajczyk
Wprowadził informację: Aleksandra Drozdowska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Drozdowska
Data wytworzenia informacji: 10.12.2010
Data udostępnienia informacji: 10.12.2010
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.12.2010 15:53 Dodanie informacji Aleksandra Drozdowska