Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 150 mln zł

Numer umowy:KB/18/KB/2010
Data podpisania:21.09.2010
Przedmiot zamówienia:Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 150 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdyni ul.10 Lutego 33, 81-364 Gdynia
Wartość zamówienia:37.176.501,20 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Alicja Helbin
Telefon:58 668 8288, 58 668 8275
E-mail:wydz.budzetu@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Barbara Iwaniak
Telefon:58 668 8280
E-mail:wydz.budzetu@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Budżetu pok.130
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Helbin
Wprowadził informację: Barbara Iwaniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Iwaniak
Data wytworzenia informacji: 21.09.2010
Data udostępnienia informacji: 22.09.2010
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.09.2010 11:11 Dodanie informacji Barbara Iwaniak