Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 120 mln zł

Numer umowy:KB/21/KB/2010
Data podpisania:21.12.2010
Przedmiot zamówienia:Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 120 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Bank Polska Kasa Opieki S.A. II Pomorskie Centrum Korporacyjne w Gdyni ul.Śląska 23/25 81-319 Gdynia
Wartość zamówienia:30.545.287,88 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Alicja Helbin
Telefon:58 668 8288, 58 668 8275
E-mail:wydz.budzetu@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Joanna Sakowicz
Telefon:58 668 8278
E-mail:wydz.budzetu@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Budżetu pok.130
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Barbara Iwaniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Iwaniak
Data wytworzenia informacji: 01.12.2010
Data udostępnienia informacji: 22.12.2010
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.12.2010 11:26 Dodanie informacji Barbara Iwaniak