Gdynia Design Days 2010

Numer umowy:SK/682/PB/39-W/2010
Data podpisania:30.03.2010
Przedmiot zamówienia:przygotowanie, organizacja i realizacja imprezy o nazwie Gdynia Design Days 2010
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o., ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
Wartość zamówienia:700.000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Anna Białek
Telefon:58 66 88 386
E-mail:biuro_prezydenta@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Biuro Prezydenta
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Białek
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 16.03.2010
Data udostępnienia informacji: 26.04.2010