Roboty dodatkowe w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul.Zielnej w Gdyni

Numer umowy:KB/734/UI/274/W/2010
Data podpisania:16/12/2010
Przedmiot zamówienia:wykonanie pięciu studni kanalizacji deszczowej wraz z przełączeniem istniejących niezinwentaryzowanych przyłączy, odtworzeniem nawierzchni i włączeniem do nowo wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT, ul.Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia
Wartość zamówienia:95 652,41 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Bartosz Wardencki
Telefon:58 668 83 06
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Wójcicka
Telefon:58 668 88 80
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al.Marsz.Piłsudskiego 52/54 pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 28.12.2010
Data udostępnienia informacji: 28.12.2010
Ostatnia aktualizacja: 28.12.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.12.2010 13:42 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki