Z dnia 2009-12-09

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.12.2009 r. w sprawie:
  • 13176/09/V/M - zwrotu na rzecz współwłaścicieli nieruchomości położonej przy ul. Abrahama 4 w Gdyni pożytków pobranych przez Gminę Miasta Gdyni z wynajmu lokalu użytkowego położonego na tej nieruchomości
  • 13177/09/V/M - udzielenia zamówień, do kwoty 14.000 EUR, na dekorację świąteczną budynku Urzędu Miasta Gdyni i instalację świetlną na Skwerze Kościuszki
  • 13178/09/V/M - rozstrzygnięcia konkursu ofert na organizację przestrzeni miejskiej przeznaczonej na usługi gastronomiczno - handlowe w ramach Kiermaszu Świątecznego na terenie Gminy Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 14.12.2009