Z dnia 2009-12-01

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01.12.2009 r. w sprawie:
 • 12954/09/V/P - dokonania zmian w Umowie Nr KB/184/PON/27/W/2009 zawartej dnia 26.02.2009r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a „ADAPA” Fundacją na rzecz Osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju
 • 12955/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na druk plakatów informacyjnych o akcji „Podziel się pluszakiem”
 • 12956/09/V/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na opracowanie analiz oraz prognoz ruchu drogowego dla projektu pn. „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania ulic Wielkokackiej i Rolniczej do skrzyżowania z ulicą Gierdziejewskiego – etap I”
 • 12957/09/V/P - zatwierdzenia projektu „Urzędnik na plus”, składanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1: „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.2: „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, konkurs otwarty nr 01/POKL/6.1.2/2009
 • 12958/09/V/P - udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
 • 12959/09/V/P - udzielenia upoważnienia Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
 • 12960/09/V/P - udzielenia upoważnienia Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
 • 12961/09/V/O - ustalenia odpłatności za pobyt ucznia spoza Gminy Gdynia na kursie teoretycznej nauki zawodu w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującego w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni
 • 12962/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Orzeszkowej 11 w Gdyni
 • 12963/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kapitańskiej 10 w Gdyni
 • 12964/09/V/M - wykonania remontu w gminnym lokalu mieszkalnym położonym przy ul. Śląskiej 51 w Gdyni
 • 12965/09/V/M - prac remontowych w budynku przy ul. Białostockiej 3 w Gdyni
 • 12966/09/V/M - wykonania robót remontowych przy ul. Warszawskiej 42-44 w Gdyni
 • 12967/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę gazociągu w ul. Spółdzielczej w Gdyni
 • 12968/09/V/M - wymiany stolarki budowlanej w gminnych lokalach mieszkalnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 12969/09/V/M - wymiany stolarki budowlanej w gminnych lokalach mieszkalnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 12970/09/V/M - wykonania remontu schodów i chodnika prowadzących do budynku mieszkalnego przy ul. Legionów 13- 17 w Gdyni
 • 12971/09/V/M - przygotowania terenu i posadzenia krzewów wokół placu zabaw przy ul. Opata Hackiego - Zamenhofa w Gdyni
 • 12972/09/V/M - wykonania remontu przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Chabrowej 7 i ul. Pawiej 13D w Gdyni
 • 12973/09/V/M - wykonania remontu przewodów kominowych w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 44 w Gdyni
 • 12974/09/V/M - wykonania remontu wentylacji w mieszkaniu gminnym przy ul. Folwarcznej 9 w Gdyni
 • 12975/09/V/M - naprawy pokrycia dachu na budynku gospodarczym pomiędzy budynkami mieszkalnymi przy ul. Rybaków 3 i 4 w Gdyni
 • 12976/09/V/M - naprawy pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Arciszewskich 23 w Gdyni
 • 12977/09/V/M - wykonania wkładu kominowego prowadzącego do mieszkania gminnego przy ul. Zacisznej 2 w Gdyni
 • 12978/09/V/M - naprawy chodnika oraz zabezpieczenia i wyrównania terenu przy ul. Gen. Maczka 3-5 w Gdyni
 • 12979/09/V/M - wykonania rozbiórki drewnianych obiektów gospodarczych oraz uporządkowania terenu po rozbiórce przy ul. Inżynierskiej 72 w Gdyni
 • 12980/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Morskiej 7 w Gdyni
 • 12981/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu części uchwały nr 1 z dnia 24.07.2009r. Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Śląskiej 55 w Gdyni i uchylenia Zarządzenia nr 11251/09/V/M
 • 12982/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Korzennej 12A w Gdyni
 • 12983/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Zamenhofa 7 w Gdyni
 • 12984/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Gniewskiej 18 w Gdyni
 • 12985/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Chwarznieńskiej 4 w Gdyni
 • 12986/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wejherowskiej 34 w Gdyni
 • 12987/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 12988/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 12989/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 12990/09/V/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni
 • 12991/09/V/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon Parku Kilońskiego
 • 12992/09/V/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i Dickmana
 • 12993/09/V/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Hryniewickiego, Waszyngtona i al. Jana Pawła II
 • 12994/09/V/U - zawarcia umowy w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową polegającą na adaptacji hali produkcyjno-magazynowej na obiekt handlowo-usługowy przy ul. Płk. Dąbka 338 w Gdyni Pogórzu oraz upoważnienia do podpisania ww. umowy
 • 12995/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Gdyni przy ul. Temidy przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 12996/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spacerowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 12997/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 12998/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 12999/09/V/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 11365/09/V/M i akceptacji treści aneksu do umowy nr SK/1290/MG/366-W/2009, przedmiotem której jest wykonanie, montaż i demontaż wielkoformatowej reklamy Gdyni
 • 13000/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na opracowanie graficzne i przygotowanie do druku ogłoszeń prasowych dotyczących przebudowy układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana
 • 13001/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, gdyńskich kart świątecznych
 • 13002/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania blankietów do kart świątecznych
 • 13003/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie flagi promującej Miasto Gdynię
 • 13004/09/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, wykonania czapek z logo Gdyni dla uczestników akcji charytatywnej „I ty możesz zostać świętym Mikołajem” promującej Miasto Gdynię
 • 13005/09/V/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów Konkursu Wiedzy o Marynarce Wojennej organizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
 • 13006/09/V/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla uczestników autorskiego programu „Jedynka dzieciom” organizowanego przez I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
 • 13007/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na wycenę baz komunikacyjnych Gminy Miasta Gdyni, dzierżawionych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.
 • 13008/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji budowy stanowisk do ważenia pojazdów ciężkich na ulicy Morskiej w Gdyni
 • 13009/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/1026/OZ/115-W/2008 z dnia 05.06.2008r oraz Aneksie nr 1/2008 i Aneksu nr 1/2009
 • 13010/09/V/P - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 206.000 EUR w trybie z wolnej ręki na publikację ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w roku 2010 w „Rzeczpospolitej”
 • 13011/09/V/P - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 206.000 EUR w trybie z wolnej ręki na publikację ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w roku 2010 w „Gazecie Wyborczej”
 • 13012/09/V/P - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 206.000 EURO w trybie z wolnej ręki na publikację ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w roku 2010 w „Polska Dziennik Bałtycki”
 • 13013/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup regałów metalowych o wartości do 14.000 EUR
 • 13014/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup kserokopiarek Canon oraz automatycznych podajników oryginałów dokumentów dla Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku
 • 13015/09/V/S - wyrażenia zgody na konserwację i naprawę windy „KONE” znajdującej się w budynku UMG w roku 2010 o wartości do 14.000 EUR
 • 13016/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie nadruku na flagach i transparentach o treści promującej wydarzenia z kalendarza imprez miejskich w 2009 roku
 • 13017/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009r.
 • 13018/09/V/M - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy artystycznej pt. „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”, promującej Gminę Gdynia
 • 13019/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy artystycznej pt. „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”, promującej Gminę Gdynia
 • 13020/09/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 206.000 EUR na naprawy oraz konserwacje kserokopiarek i faksów dla UMG w 2010r.
 • 13021/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup mebli biurowych i urządzeń o wartości
 • 13022/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy węzła cieplnego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Cechowej 22 w Gdyni
 • 13023/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni
 • 13024/09/V/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 5.150.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu Hali Targowej w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego, obejmującego budowę instalacji hydrantowej oraz przyłącza wody drugostronnego zasilania
 • 13025/09/V/U - zamówienia wykonania druku ulotek informacyjnych o dwóch zabytkach Gdyni
 • 13026/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 13027/09/V/P - druku książeczek „Moja mama nie widzi”, „Moja mama jeździ na wózku”, „Moja mama nie słyszy”
 • 13028/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 206.000 EUR na dostawę jednego samochodu osobowego dla UMG w 2009 r.
 • 13029/09/V/S - zmiany brzmienia zarządzenia 12867/09/V/S z 24 listopada 2009 r.
 • 13030/09/V/S - wyrażenia zgody na zlecenie konserwacji i naprawę instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach UMG w roku 2010 o wartości do 14.000 EUR
 • 13031/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 12607/09/V/ w sprawie przekazania środków finansowych na bilety autobusowe /trolejbusowe/ do celów służbowych dla pracowników UM Gdyni
 • 13032/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie 10 fundamentów pod granitowe płyty na ul. Starowiejskiej – o wartości do 14.000 EUR
 • 13033/09/V/S - przetargu na najem i obsługę sali bankietowej w Urzędzie Stanu Cywilnego
 • 13034/09/V/P - aktualizacji spotu promującego obchody wydarzeń „Grudnia’70”
 • 13035/09/V/P - zawarcia umowy o współpracy z Telewizją Polską S.A. Oddział w Gdańsku
 • 13036/09/V/P - stworzenia projektu graficznego serwisu internetowego www.gdyniakulturalna.pl
 • 13037/09/V/P - ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Gdyni i przyjęcia regulaminu konkursu
 • 13038/09/V/P - regulaminu Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej
 • 13039/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na zakup maski ceramicznej autorstwa Kazimierza Kalkowskiego
 • 13040/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/186/UI/38/W/2009 z dnia 26.02.2009 r. na wykonanie robót budowlanych obejmujących kanalizację deszczową w ulicy Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III parking przy ul. Orłowskiej, ulicę Orłowską I etap
 • 13041/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 12272/09/V/U Prezydenta Miasta z dnia 29.09.2009 r.
 • 13042/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 206.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla zasilania rezerwowego inwestycji pn. „Forum Kultury w Gdyni” zlokalizowanej w obrębie ulic Armii Krajowej, Borchardta oraz Skweru Kościuszki
 • 13043/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 206.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla zasilania rezerwowego inwestycji pn. „Forum Kultury w Gdyni” zlokalizowanej w obrębie ulic Armii Krajowej, Borchardta oraz Skweru Kościuszki
 • 13044/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/355/UP/96/W/2008 na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Forum Kultury w Gdyni
 • 13045/09/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 206.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Regulacja rzeki Chylonki na odcinku od torów PKP do ul. Hutniczej wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. św. Mikołaja w Gdyni”
 • 13046/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż estakady Kwiatkowskiego od ulicy Janka Wiśniewskiego do ulicy Unruga w Gdyni”
 • 13047/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/524/UI/152/W/2009 dotyczącej zadania pn: „Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową infrastruktury dla SP Nr 18
 • 13048/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR projektów, wykonania i montażu tablic informacyjnych o przebudowie układu drogowego węzła św. Maksymiliana
 • 13049/09/V/M - akceptacji zakupu do kwoty 14.000 EUR komputerów klasy Notebook oraz monitora SyncMaster 21,5” do użytku Wydziału Polityki Gospodarczej
 • 13050/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na emisję w TVP reklamy promującej Gdynię z okazji koncertu „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”
 • 13051/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie 8 sek. reklamy telewizyjnej promującej miasto Gdynia, z okazji koncertu „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”
 • 13052/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie opaski wokół budynku socjalnego Widna 10 w Gdyni
 • 13053/09/V/M - wykonania dokumentacji technicznej oraz mapy do celów projektowych i mapy powykonawczej w celu wykonania nowego przyłącza wodociągowego dla gminnych budynków mieszkalnych przy ul. Janka Wiśniewskiego 9 i 11 w Gdyni
 • 13054/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. Świętojańskiej 89 w Gdyni
 • 13055/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Dickmana 22 w Gdyni
 • 13056/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Dąbrowskiego 18 w Gdyni
 • 13057/09/V/M - naprawy wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym lokalu użytkowym /Centrum Aktywności Seniora/ przy ul. Orłowskiej 66 oraz uszczelnienia przewodów kominowych w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Ujejskiego 23
 • 13058/09/V/M - wymiany drzwi wejściowych i okien na klatce schodowej w budynku mieszkalnym będącym w zarządzie ABK Nr 4 przy ul. Kapitańskiej 39
 • 13059/09/V/M - wykonania remontu podłogi w gminnym lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Puckiej 100 w Gdyni
 • 13060/09/V/M - powierzenia ABK-3 udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wymianę zaworów termostatycznych na grzejniki w budynku przy ul. 10 Lutego 24
 • 13061/09/V/M - powierzenia ABK Nr 3 udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie zadaszenia świetlika wraz z barierkami ochronnymi w budynku przy ul. 10 Lutego 24
 • 13062/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wybór wykonawcy projektu budowlano-wykonawczego instalacji elektrycznej wraz z remontem instalacji elektrycznej na parterze budynku użytkowanym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym /NZOZ Ośrodek Wczesnej Interwencji/ przy ul. Harcerskiej 4
 • 13063/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Rolniczej 10 A
 • 13064/09/V/M - wykonania usług sanitarnych w lokalu mieszkalnym nr 53 oraz w pomieszczeniu piwnicy przy ul. Zamenhofa 4
 • 13065/09/V/M - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 13066/09/V/O - powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań: „Profilaktyka przez sport”, „Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna w warunkach domowych dla przewlekle chorych na SM”, „Pomoc dzieciom z zespołem ADHD i ich rodzinom”
 • 13067/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup wyposażenia dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo”
 • 13068/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup nagród dla zdobywców II i III nagrody w kategorii szkół w XI edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni”
 • 13069/09/V/R - powołania zespołu ds. merytorycznej i formalnej oceny wniosku Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdyni oraz wniosków Stowarzyszenia Osób z Wadą Słuchu „Cisza” i Gdyńskiego Stowarzyszenia Integracyjnego „Promyk” z siedzibą w Gdyni o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 10.12.2009