Z dnia 2009-11-13

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.11.2009 r. w sprawie: -
  • 12758/09/V/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na realizację zadania: Aktywizacja gdyńskiej młodzieży
  • 12759/09/V/K - przedłożenia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego miasta Gdyni na 2010 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 23.11.2009