Z dnia 2009-11-10

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.11.2009 r. w sprawie:
 • 12696/09/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack koncertu jazzowego w dniu 22 listopada 2009 w Klubie Jazz Cafe
 • 12697/09/V/P - zmiany zarządzenia nr 12596/09/V/P z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zorganizowania projektu tanecznego Gdynia – Bit Północy w dniach 28-30 listopada 2009 r.
 • 12698/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie materiałów promocyjnych Miasta
 • 12699/09/V/O - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne, do 14.000 EUR na organizację kampanii lokalnej „Lokal bez papierosa – Dzień bez papierosa w Gdyni”
 • 12700/09/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali lekcyjnej oraz pomieszczenia magazynowego w celu prowadzenia spotkań grup „Odyseja Umysłu” w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni
 • 12701/09/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej oraz dwóch sal komputerowych w celu prowadzenia warsztatów z informatyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni
 • 12702/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kapitańskiej 10 w Gdyni i uchylenia Zarządzenia nr 11155/09/V/M
 • 12703/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Pawiej 13A w Gdyni
 • 12704/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Derdowskiego 9-11 / Świętojańskiej 1 w Gdyni
 • 12705/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac budowlanych polegających na remoncie dźwigu osobowego w budynku użyteczności publicznej, przy ul. 10-go Lutego 24 w Gdyni
 • 12706/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego powyżej 14.000 EUR na wymianę dźwigu osobowego wraz z opracowaniem dokumentacji w budynku użyteczności publicznej, przy ul. 10-go Lutego 24 w Gdyni
 • 12707/09/V/M - wymiany stolarki budowlanej w gminnych lokalach mieszkalnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 12708/09/V/M - wymiany instalacji elektrycznej w mieszkaniach gminnych w budynku mieszkalnym przy ul. Rybaków 5 w Gdyni
 • 12709/09/V/M - uszczelnienia przewodu kominowego w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Szczecińskiej 26 w Gdyni
 • 12710/09/V/M - remontu budynków mieszkalnych przy ul. Dickmana 18-30 oraz ul. Rybaków 3 i 4 w Gdyni
 • 12711/09/V/M - usunięcia awarii instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie należącym do Gminy pomiędzy budynkami mieszkalnymi przy Al. Marszałka Piłsudskiego 50A oraz 50 B w Gdyni
 • 12712/09/V/M - usunięcia awarii instalacji centralnego ogrzewania na terenie należącym do Gminy pomiędzy budynkami mieszkalnymi przy ul. Śląskiej 51a oraz 51b w Gdyni
 • 12713/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wybór wykonawcy na remont pomieszczeń Staży Miejskiej przy ulicy Zakręt do Oksywia 10 w Gdyni
 • 12714/09/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 12715/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 12716/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 12717/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 12718/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 12719/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 12,7 m² zlokalizowanego na placu targowym – pawilon handlowy nr 369
 • 12720/09/V/M - remontu wewnętrznej instalacji gazowej w mieszkaniach gminnych przy ul. Plk. Dąbka, Tucholskiej, Orłowskiej
 • 12721/09/V/P - zakup telefonów przemysłowych oraz kart SIM
 • 12722/09/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 4/2009 do umowy KB/40/MOPS/2004 z dnia 19.10.2004 r. zawartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej
 • 12723/09/V/R - zawarcia z Województwem Pomorskim Porozumienia o Wspólnej Realizacji Działań w ramach „Programu działań publicznych służb zatrudnionych na rzecz osób dotkniętych skutkami procesów restrukturyzacyjnych w przemyśle stoczniowym w Województwie Pomorskim – STER 2009-2010”
 • 12724/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac geodezyjnych, polegających na wykonaniu projektów podziału oraz zmiany użytkowania działek w projektowanym pasie drogowym ul. Aragońskiej
 • 12725/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009r.
 • 12726/09/V/O - przyjęcia programów profilaktycznych wraz ze specyfikacjami realizowanych w latach 2010 – 2012
 • 12727/09/V/O - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia składanych ofert na realizację programów profilaktycznych w latach 2010 – 2012
 • 12728/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zmian w dokumentacji kanalizacji teletechnicznej projektu „TRISTAR”
 • 12729/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup zamków do szaf o wartości do 14.000 EUR
 • 12730/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup regałów przesuwnych dla Wydziału Geodezji o wartości do 14.000 EUR
 • 12731/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup oczyszczaczy powietrza na potrzeby UMG
 • 12732/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup urządzeń i materiałów geodezyjnych na potrzeby UMG
 • 12733/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup mebli biurowych o wartości do 14.000 EUR
 • 12734/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 6858/04/IV/K Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.09.2004 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Gdyni
 • 12735/09/V/O - zakupu drewnianego sprzętu zręcznościowego do ogrodu przedszkolnego dla Przedszkola Samorządowego Nr 35 w Gdyni z okazji jubileuszu 30 – lecia placówki
 • 12736/09/V/O - zmiany zarządzenia nr 11375/09/V/O dotyczącego dofinansowania dla Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni kosztów organizacji spływów kajakowych w Baranowiczach rzeką Piną oraz rzeką Lawą i Pregołą w Obwodzie Kaliningradzkim
 • 12737/09/V/O - częściowego dofinansowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Przedszkola nr 77 dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w Gdańsku
 • 12738/09/V/S - wyrażenia zgody na zlecenie montażu osłony w punkcie przyjęć korespondencji kancelarii ogólnej UM Gdyni
 • 12739/09/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 206.000 EUR na dostawę jednego samochodu osobowego dla UM w 2009
 • 12740/09/V/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na świadczenie usług transportowych dla UM Gdyni w 2009 r. o wartości do 14.000 EUR
 • 12741/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 9588/09/V/S w sprawie akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 206.000 EUR na zakup materiałów eksploatacyjnych i papieru komputerowego dla UM w 2009 r.
 • 12742/09/V/S - wyrażenia zgody na wykonanie rocznego przeglądu budowlanego w budynku głównym UM o wartości do 14.000 EUR
 • 12743/09/V/S - zatwierdzenia składów komisji oceniających wnioski składane do konkursów dla rad dzielnic: „Kultura w dzielnicy” oraz „Piękna dzielnica”
 • 12744/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn: „Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w Gdyni”
 • 12745/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na ustawienie słupków uniemożliwiających wjazd pojazdów na nowo wybudowaną kładkę dla pieszych nad torami PKP/SKM oraz wygradzających chodnik prowadzący do kładki wykonanej na zadaniu „Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP/SKM i Drogą Gdyńską”
 • 12746/09/V/U - akceptacji treści aneksów do umów KB/619/UP/166/W/2008 i KB/612/UP/162/W/2008 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
 • 12747/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 10768/09/V/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania Zespołu Parkowego w Gdyni Chwarznie
 • 12748/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 12342/09/V/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie zmiany oznaczenia użytków gruntowych, podziałów wraz z regulacją granic na terenie zadania inwestycyjnego pn: „Ciąg pieszo-jezdny łączący ul. Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego”
 • 12749/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa układu drogowego Węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami PKP i SKM w Gdyni”
 • 12750/09/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na zakup oraz wykonanie nasadzeń rekompensujących na terenie Gdyni wraz z trzyletnią pielęgnacją
 • 12751/09/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Snycerskiej i częściowo w ul. Kołodziejskiej w Gdyni”
 • 12752/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 3918/07/V/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wydzieleń geodezyjnych w ramach zadania: „Regulacja rzeki Chylonki w rejonie ulic Św. Mikołaja i Hutniczej w Gdyni”
 • 12753/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wynajem powierzchni reklamowej oraz druk plakatów wielkoformatowych w ramach kampanii promującej Gdyńskie Muzeum Motoryzacji
 • 12754/09/V/M - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Polskim Związkiem Działkowców reprezentowanym przez Zarząd Okręgowy w Gdańsku a Gminą Miasta Gdyni
 • 12755/09/V/M - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne, powyżej 14.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na usługę „Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej /projektów plastycznych i wykonawczych/ oznakowania śródmieścia Gdyni, tzw. System Identyfikacji Miejskiej”
 • 12756/09/V/P - zakupu książek, zabawek i upominków do paczek dla dzieci z domów dziecka z okazji „mikołajek”
 • 12757/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/534/UI/156/W/2009 dotyczącej pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: „Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową infrastruktury dla SP nr 18

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 23.11.2009