Z dnia 2009-10-27

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.10.2009 r. w sprawie:

 • 12527/09/V/P - wykonania kalendarzy i kopert „Gdynia bez barier” na rok 2010
 • 12528/09/V/K - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 206.000 EUR na udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości do 140 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
 • 12529/09/V/S - sprzedaży w drodze przetargu samochodów Urzędu Miasta Gdyni marki Renault Kangoo o nr rej. GA 38855 oraz Polonez Caro o nr rej. GA 18279
 • 12530/09/V/S - wyrażenia zgody na zlecenie instalacji sytemu wartowników Seven Guard
 • 12531/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Sandomierskiej 1A w Gdyni
 • 12532/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały, z dnia 25.09.2009r., Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Leszczynki 158 A-C w Gdyni
 • 12533/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Derdowskiego 9-11 / Świętojańskiej 1 w Gdyni
 • 12534/09/V/M - montażu bojlera elektrycznego dla potrzeb użytkowników budynku przy ul. Białostockiej 3 w Gdyni
 • 12535/09/V/M - wewnętrznej instalacji gazowej w mieszkaniu gminnym przy ul. Wojewody Wachowiaka 35 w Gdyni
 • 12536/09/V/M - remontu wewnętrznej instalacji gazowej w mieszkaniach gminnych w budynku mieszkalnym przy ul. Ujejskiego 38 w Gdyni
 • 12537/09/V/M - naprawy wewnętrznej instalacji gazowej w mieszkaniach gminnych przy ul. Górnej 1 w Gdyni
 • 12538/09/V/M - remontu wewnętrznej instalacji gazowej w mieszkaniach gminnych przy ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni
 • 12539/09/V/M - remontu wewnętrznej instalacji gazowej w mieszkaniach gminnych przy ul. Żeromskiego 8 oraz w lokalu przy ul. Żeromskiego 10 w Gdyni
 • 12540/09/V/M - usunięcia awarii w instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych gminnych przy ul. Dickmana w Gdyni
 • 12541/09/V/M - remontu instalacji centralnego ogrzewania w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Wójta Radtkego 44 w Gdyni
 • 12542/09/V/M - wymiany instalacji elektrycznej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Abrahama 50 w Gdyni
 • 12543/09/V/M - wykonania robót remontowych przy ul. Rybaków 8 w Gdyni
 • 12544/09/V/M - wykonania remontu w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Muchowskiego 4 w Gdyni
 • 12545/09/V/M - remontu budynku mieszkalnego przy ul. Pawiej 13 C w Gdyni
 • 12546/09/V/M - wykonania remontu sufitu w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 36 w Gdyni
 • 12547/09/V/M - wykonania remontu schodów prowadzących do gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Dickmana 26 w Gdyni
 • 12548/09/V/M - usunięcia luźnych elementów betonowego ogrodzenia na posesji przy ul. Leszczynki 158 A-C w Gdyni
 • 12549/09/V/M - ustanowienia dozoru gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Matejki 1 w Gdyni
 • 12550/09/V/M - przejęcia budynków mieszkalnych przy ul. Okrzei 22 w Gdyni w zasób gminny
 • 12551/09/V/M - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót elektrycznych i robót towarzyszących wewnątrz budynku przy 10-go Lutego 24 w Gdyni
 • 12552/09/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 12553/09/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 12554/09/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 12555/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 12556/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 12557/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 12558/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 2.000 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków - część działki nr 80/3 - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 12559/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziału wynoszącego 224/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 12560/09/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 10,0 m² zlokalizowanego w hali łukowej – pawilon handlowy nr 34
 • 12561/09/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sądową. /Legionów 62/1A/
 • 12562/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie lotniczych materiałów zdjęciowych miasta Gdyni
 • 12563/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie spotu reklamowego Arka Gdynia
 • 12564/09/V/M - zmiany treści umowy nr SK/677/MG/159-W/2009 w zakresie wspólnej realizacji zadań związanych z organizacją IX Międzynarodowego Forum Gospodarczego
 • 12565/09/V/P - powołania komisji oceniające do zaopiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie na wspieranie realizacji zadania: „Wizyty Stażowe i staż dla Rozwoju”, przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
 • 12566/09/V/O - częściowej refundacji kosztów wyjazdu grupy uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Administracyjno – Ekonomicznych w Gdyni do Karlskrony w Szwecji, w związku z Tygodniem Bałtyckim
 • 12567/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów IX Konkursu Humanistycznego pod nazwą „W kręgu kultury dwudziestolecia międzywojennego” organizowanego przez Zespół Szkół Nr 10
 • 12568/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów konkursu na „Rodzinną szopkę Bożonarodzeniową”, organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 29
 • 12569/09/V/S - wyrażenia zgody na modyfikacje i naprawę okien w budynku UMG
 • 12570/09/V/S - wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu pomieszczeń położonych przy ul. Legionów 130 w Gdyni
 • 12571/09/V/S - zmiany zarządzenia 9590/09/V/09 dotyczącego akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę środków czystości (chemii) w 2009r .
 • 12572/09/V/S - remontu lokalu socjalnego położonego przy ul. Żeglarzy
 • 12573/09/V/P - dofinansowania wydania II tomu „Encyklopedii Gdyni”
 • 12574/09/V/P - zorganizowania 2009 Audio Art. Festiwal Edycja Gdynia II
 • 12575/09/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na dostawę naturalnej wody źródlanej, dzierżawę i sanityzację dystrybutorów oraz dostawę mineralnej wody niegazowanej, gazowanej i kubków jednorazowych dla UMG w listopadzie i grudniu 2009 r. oraz w 2010r.
 • 12576/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup podarunków dla Jubilatów
 • 12577/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę poniżej 206.000 EUR na dostawę wykładzin podłogowych i klejów do wykładzin dla UMG
 • 12578/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup lampek, czajników i kalkulatorów
 • 12579/09/V/S - skierowania sprawy o rozwiązanie Stowarzyszeń: 1) Pomorskie Stowarzyszenie Lekarzy Kas Chorych, 2) Grupa Inicjatywna „Hermes”, 3) Stowarzyszenie Redłowskie „Non Profit”, na drogę postępowania sądowego i ustanowienie dla w/w Stowarzyszeń kuratorów
 • 12580/09/V/S - wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na naprawę sygnalizacji uprzywilejowania w samochodzie OSP Wiczlino
 • 12581/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie projektów reklam: roll up, plakat i ulotka na potrzeby Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz przekazanie praw autorskich do tych projektów
 • 12582/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie dwóch przenośnych reklam typu roll up na potrzeby Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 12583/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na druk plakatów oraz ulotek promujących Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 12584/09/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni
 • 12585/09/V/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego o ustalenie drogi koniecznej dla nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Starowiejskiej 10a – działka nr 319, KM 54, Obręb Gdynia
 • 12586/09/V/R - akceptacji aneksu nr 2/2009 do umowy z Fundacją „Dziecięca Przystań” w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 dzieci w wieku 0 do 3 lat
 • 12587/09/V/R - akceptacji aneksu Nr 5/2009 do umowy KB/13/MOPS/2008 z dnia 02.06.2008 r. w sprawie zapewnienia całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dla 7 dzieci pozbawionych opieki rodzin naturalnych
 • 12588/09/V/R - akceptacji aneksu Nr 3/2009 do umowy KB/10/MOPS/2009 z dnia 09.04.2009 r. w sprawie zapewnienia całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki rodzin naturalnych
 • 12589/09/V/M - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu 12 mieszkalnego położonego przy ul. A. Necla 11-13 kl.11 oraz ustalenia terminu jego trwania
 • 12590/09/V/M - udzielenia zgody na używanie herbu Miasta Gdyni
 • 12591/09/V/M - udzielenia zamówienia, powyżej 14.000 EUR a do 206.000 EUR, w trybie z wolnej ręki, na realizację promocji Gdyni przez Sportową Spółkę Akcyjną Arka Gdynia
 • 12592/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, opracowania projektu graficznego gdyńskiego folderu gospodarczego
 • 12593/09/V/O - zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR druku oraz zamieszczenia dodatku specjalnego pt: „Zwierzęta wokół nas” w gazecie „Polska Dziennik Bałtycki”
 • 12594/09/V/P - zakupu animowanych e-kartek
 • 12595/09/V/K - zorganizowania panelu dyskusyjnego pt. „Polaków przygody z wolnością – 1918, 19
 • 12596/09/V/P - zorganizowania projektu tanecznego Gdynia-Bit Północny w dniach 28-30 listopada 2009 r.
 • 12597/09/V/P - zorganizowania III Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego – Gdynia Cafe Cup w dniu 7 listopada 2009 r.
 • 12598/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na organizację jesiennej edycji Gdyńskich Targów Pracy
 • 12599/09/V/M - akceptacji wyników przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony – okres 10 lat, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Nagietkowej w Gdyni
 • 12600/09/V/M - przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, ustalenia regulaminu przetargu oraz powołania komisji przetargowej
 • 12601/09/V/M - zmiany umowy użyczenia z Przedsiębiorstwem Budowlanym „Górski” sp. z o.o.
 • 12602/09/V/M - ustalenia warunków zamiany nieruchomości położonych przy ul. Zapotocznej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a osobami fizycznymi
 • 12603/09/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiatkowskiego”
 • 12604/09/V/S - powołania komisji archiwizacji dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych 7 czerwca 2009 r.
 • 12605/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2009 r.
 • 12606/09/V/S - wykluczenia wykonawcy z postępowania o zamówienie publiczne na uruchomienie i utrzymanie na terenie miasta Gdyni 32 bezprzewodowych punktów dostępu sieci internet
 • 12607/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 8923/09/V/09 w sprawie przekazania środków finansowych na bilety autobusowe /trolejbusowe/ do celów służbowych dla pracowników UM Gdyni
 • 12608/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 10640/09/V/S w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 206.000 EUR na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów dla UM Gdyni
 • 12609/09/V/S - wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Wiczlinie
 • 12610/09/V/U - zawarcia aneksu nr 2 do umowy szczegółowej nr 2 z dnia 5 marca 2008 r.
 • 12611/09/V/U - zawarcia aneksu do umowy zawartej z parafią rzymsko-katolicką pw. Matki Bożej Bolesnej
 • 12612/09/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa układu drogowego węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami PKP i SKM w Gdyni”
 • 12613/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/186/UI/38/W/2009 na wykonanie robót budowlanych obejmujących kanalizację deszczową w ulicy Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III, parking przy ul. Orłowskiej, ulicę Orłowską I etap
 • 12614/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 11198/09/V/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Unruga pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Podgórską i Kuśnierską w Gdyni
 • 12615/09/V/U - zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji umowy nr KB/337/UI/57/W/2008 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa części dachu Zespołu Szkół Nr 15”
 • 12616/09/V/U - akceptacji zmian treści umowy nr KB/655/UI/145/W/2008 na zadaniu: „Budowa stadionu rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni”
 • 12617/09/V/U - akceptacji zmian treści umowy nr KB/484/UI/97/W/2008 na wykonanie robót na zadaniu pn: „Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w Gdyni”
 • 12618/09/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: „Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna w warunkach domowych dla przewlekle chorych na SM”
 • 12619/09/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: „Pomoc dzieciom z zespołem ADHD i ich rodzinom”
 • 12620/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup map na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Gdyni
 • 12621/09/V/O - organizacji uroczystości wręczenia przez władze miasta najlepszym uczniom i studentom stypendiów miasta Gdyni na rok 2009/2010 w V LO w Gdyni
 • 12622/09/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień: „Profilaktyka przez sport”
 • 12623/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/586/OZ/12-w/2007 z 8.05.2007 r.
 • 12624/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/592/OZ/18-w/2007 z 8.05.2007 r.
 • 12625/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/583/OZ/21-w/2008 z 11.04.2008 r. oraz aneksie nr 1/2009
 • 12626/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/738/OZ/73-w/2008 z 11.04.2008 r. oraz aneksie nr 1/2009
 • 12627/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/762/OZ/89-w/2008 z 11.04.2008 r. oraz aneksie nr 1/2009
 • 12628/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/709/OZ/57-w/2008 z 11.04.2008 r. oraz aneksie nr 1/2009
 • 12629/09/V/O - akceptacji zmian w umowie SK/589/OZ/15-w/2007 z 08.05.2007 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 12.11.2009