Z dnia 2009-09-08

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.09.2009 r. w sprawie:
 • 11953/09/V/P - przeprowadzenia audytu dostępności strony internetowej www.gdynia.pl
 • 11954/09/V/P - zamówienia zmian w CMS (panelu administracyjnym) do redagowania www.gdynia.pl
 • 11955/09/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali baletowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni dla Fundacji ,,Gdyński Most Nadziei”
 • 11956/09/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali lekcyjnej w celu spotkań rodziców uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni
 • 11957/09/V/M - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego do 5.150.000 EUR na wykonanie remontu pomieszczeń Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Żwirki i Wigury 14 w Gdyni
 • 11958/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie utylizacji odpadów niebezpiecznych z terenu gminnego i wewnątrz zabudowań przy ul. Spokojnej 50 w Gdyni
 • 11959/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie usług sanitarno-porządkowych oraz postawienie pięciu kontenerów blaszanych przy ul. Inżynierskiej 72 w Gdyni
 • 11960/09/V/M - wykonania placu zabaw w obrębie ulic Opata Hackiego i Zamenhofa w Gdyni
 • 11961/09/V/M - wykonania remontu komina w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Dembińskiego 14I w Gdyni
 • 11962/09/V/M - wymiany pionu wodno-kanalizacyjnego w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 8 w Gdyni
 • 11963/09/V/M - wykonania remontu w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Węglowej 15 w Gdyni
 • 11964/09/V/M - remontu stropu na strychu w budynku mieszkalnym przy ul. Wojewody Wachowiaka 43 w Gdyni
 • 11965/09/V/M - wykonania rachunku opłacalności remontu budynku mieszkalnego gminnego przy ul. Leszczynki 175 w Gdyni
 • 11966/09/V/M - wykonania instalacji domofonowej na IV piętrze w budynku mieszkalnym przy ul. Zamenhofa 9 w Gdyni
 • 11967/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 2/2009 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Świeckiej 4 w Gdyni
 • 11968/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 1/2009 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Świeckiej 4 w Gdy
 • 11969/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Gdyni przy ul. Harcerskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 11970/09/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Wojewody Wachowiaka 9 ABC w Gdyni
 • 11971/09/V/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 5.515.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Ośrodka Hipoterapeutycznego przy ul. Spółdzielczej
 • 11972/09/V/M - zmiany terminu umowy nr SK.863/MB/25-W/2009 na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont Hali Targowej przy ul. Wójta Radtkego
 • 11973/09/V/M - wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji robót budowlanych polegających na budowie Ośrodka Hipoterapeutycznego przy ul. Spółdzielczej
 • 11974/09/V/S - wyrażenia zgody na naprawę klimatyzacji w budynku UMG
 • 11975/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP dla osób kierujących pracownikami zatrudnionymi w Urzędzie Miasta Gdyni
 • 11976/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup części zamiennych oraz usługi serwisowej do kserokopiarki Canon
 • 11977/09/V/R - akceptacji aneksu Nr 2/2009 do umowy KB/10/MOPS/2009 z dnia 09.04.2009 r. w sprawie zapewnienia całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki rodzin naturalnych
 • 11978/09/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11979/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk zaproszeń na imprezy towarzyszące 34. Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych
 • 11980/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14000 EUR, na wykonanie przez Axel Springer wydawcę Newsweeka usług promocyjnych, w ramach projektu Newsweek Meeting Point Polska- Szwecja
 • 11981/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na realizację wydarzenia „Kulinarny Weekend Gdyni” promującego projekt „Szlak Kulinarny Gdyni”
 • 11982/09/V/M - podpisania aneksu do umowy zawartej w dniu 3 czerwca 2009 roku pomiędzy Gminą Gdynia a spółką Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja
 • 11983/09/V/R - upoważnienia do podpisania porozumienia nr 5/WTZ/2009 z Sopotem , miastem na prawach powiatu, w sprawie pokrywania przez Sopot kosztów rehabilitacji mieszkańców Sopotu w warsztacie terapii zajęciowej znajdującym się w Gdyni przy ul. Hallera 31 A
 • 11984/09/V/R - rozszerzenia składu Rady Naukowej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego
 • 11985/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie opracowania eksperckiego w zakresie propozycji zabudowy terenu inwestycyjnego lotniska Gdynia – Kosakowo obiektami kubaturowymi, związanymi bezpośrednio z funkcjonowaniem lotniska wraz z obiektami infrastruktury Miasta, zapewniającymi dostęp do terenu lotniska, z uwzględnieniem organizacji festiwalu muzycznego
 • 11986/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie dwudniowego szkolenia stacjonarnego nt: „Dyscyplina finansów publicznych teoria i praktyka” dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni i Urzędu Gminy Kosakowo ramach projektu pn: ”Efektywny Samorząd-Kompetentna Kadra w Urzędzie Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo”
 • 11987/09/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku
 • 11988/09/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, montażu i demontażu transparentów w kształcie żagla oraz bramownic promujących 34. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych
 • 11989/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14000 EUR, na wykonanie oraz montaż jednej tablicy z dibonu
 • 11990/09/V/U - zamówienia wykonania druku książki z artykułami z konferencji naukowej„Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona” w angielskiej wersji językowej
 • 11991/09/V/U - zamówienia usługi gastronomicznej – bankietu dla gości konferencji „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura I poł. XX w. i jej ochrona”
 • 11992/09/V/U - zamówienia usługi gastronomicznej – obiadów dla gości konferencji „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura I poł. XX w. i jej ochrona”
 • 11993/09/V/U - zamówienia noclegów dla gości konferencji naukowej „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura I poł. XX w. i jej ochrona”
 • 11994/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na konserwację plotera w Wydziale Geodezji
 • 11995/09/V/U - akceptacji porozumienia dotyczącego zadania inwestycyjnego „Ciąg pieszo jezdny łączący ulice Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego”
 • 11996/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na realizację progów zwalniających w ulicy Orłowskiej
 • 11997/09/V/M - wyrażenia zgody na rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy nr 574/MG/3119-W/2009 na wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UM Gdyni – zadanie 9
 • 11998/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wynajem powierzchni reklamowej, z okazji IX Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2009
 • 11999/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na produkcję 2000 sztuk kopii płyty CD z materiałem reklamowym filmu „Miasto z morza” wraz z opakowaniem
 • 12000/09/V/M - udzielenia zamówienia na emisję w TVP Ogólnopolskiej reklamy promującej Gdynię z okazji 34. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
 • 12001/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie komentarza lektorskiego do filmu reklamującego Gdynię
 • 12002/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na umieszczenie reklamy Gdyni z okazji IX Międzynarodowego Forum Gospodarczego w miesięczniku FORBES
 • 12003/09/V/P - dokonania zmian w umowie nr KB/165/PON/8/W/2009 zawartej dnia 26.02.2009 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Polskim Towarzystwem Laryngektomowanych Pomorski Oddział Rejonowy w Gdańsku z siedzibą w Gdyni
 • 12004/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na druk ulotek informacyjnych „Gdynia studentom”
 • 12005/09/V/P - promocji gminy Gdynia i 34 FPFF
 • 12006/09/V/P - organizacji spotkania inaugurującego 34 FPFF w Gdyni
 • 12007/09/V/P - oprawy spotkania inaugurującego 34 FPFF w Gdyni
 • 12008/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego na organizację zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Gdynia Karwiny
 • 12009/09/V/U - dokonania płatności za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej parkomatów zasilanych energią elektryczną w Gdyni
 • 12010/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/186/UI/38/W/2009 na wykonanie robót budowlanych obejmujących kanalizację deszczową w ulicy Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III, parking przy ul. Orłowskiej oraz ulicę Orłowską – etap I
 • 12011/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zmienionego zakresu inwestycji polegającej na budowie ulicy Okrzei wraz z odwodnieniem w ramach przebudowy skrzyżowania ulic Morskiej i Okrzei w Gdyni”
 • 12012/09/V/U - wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania: „Utwardzenie nawierzchni płytami yomb w ul. Jana z Tarnowa i w ul. Zbrojnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jana z Tarnowa w Gdyni”
 • 12013/09/V/U - sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: „Utwardzenie nawierzchni płytami yomb w ul. Jana z Tarnowa i w ul. Zbrojnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jana z Tarnowa w Gdyni”
 • 12014/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu koncepcyjnego budowy parkingu przy ul. Kazimierza Górskiego w Gdyni
 • 12015/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicy Metalowej w Gdyni
 • 12016/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy schodów terenowych przy ul. Orląt Lwowskich w Gdyni
 • 12017/09/V/S - zakupu literatury fachowej i prenumeraty prasy specjalistycznej dla UM Gdyni w 2009 r.
 • 12018/09/V/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na wykonanie usług kominiarskich dla UM Gdyni w 2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 11.09.2009