Z dnia 2009-08-11

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.08.2009 r. w sprawie:
 • 11659/09/V/P    dofinansowania wydania książki „Dzielnice Gdyni” – I tom z cyklu „Gdynia – nasze miasto”
 • 11660/09/V/S    udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie półrocznej usługi nadzoru autorskiego nad eksploatacją oprogramowania systemu ADAS
 • 11661/09/V/S    wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej – przeszkolenie 90 pracowników Urzędu Miasta Gdyni NT: „Etyka w życiu publicznym”
 • 11662/09/V/M   kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11663/09/V/M   kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11664/09/V/M   kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 11665/09/V/M   wykonania rachunku opłacalności remontu budynku mieszkalnego gminnego przy ul. Wesołej 5 w Gdyni
 • 11666/09/V/M   wykonania usług sanitarnych w lokalu mieszkalnym nr 3 przy ul. Żelaznej 16 B w Gdyni
 • 11667/09/V/M   wykonania badań próbek powietrza w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Ledóchowskiego 5A/8 w Gdyni
 • 11668/09/V/M   zakupu kosiarki na potrzeby Rady Dzielnicy Redłowo w Gdyni
 • 11669/09/V/M   wykonania ekspertyzy kominiarskiej przewodów wentylacyjnych z pomiarami przepływu powietrza w gminnym lokalu użytkowym w budynku mieszkalnym – ul. Traugutta 2 w Gdyni
 • 11670/09/V/M   remontu budynku mieszkalnego przy ul. Zbożowej 30 w Gdyni
 • 11671/09/V/M   remontu pokrycia dachu i kominów baraku mieszkalnego przy ul. Dachnowskiego 32 w Gdyni
 • 11672/09/V/M   zatwierdzenia wyników postępowania w sprawie zamówienia publicznego do 5.150.000 EUR na wykonanie robót związanych z likwidacją izolacji z koca azbestowego wraz z robotami towarzyszącymi w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdyni, ul. Wejherowska 55-053 Gdynia
 • 11673/09/V/M   zatwierdzenia projektu porozumienia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiatkowskiego”
 • 11674/09/V/M   zatwierdzenia projektu porozumienia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiatkowskiego”
 • 11675/09/V/M   zatwierdzenia projektu porozumienia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiatkowskiego”
 • 11676/09/V/M   zatwierdzenia projektu porozumienia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiatkowskiego”
 • 11677/09/V/M   zatwierdzenia projektu porozumienia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiatkowskiego”
 • 11678/09/V/M   zatwierdzenia projektu porozumienia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiatkowskiego”
 • 11679/09/V/M   zatwierdzenia projektu porozumienia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiatkowskiego”
 • 11680/09/V/M   zatwierdzenia projektu porozumienia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiatkowskiego”
 • 11681/09/V/M   zatwierdzenia projektu porozumienia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiatkowskiego”
 • 11682/09/V/M   zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej (SM KARWINY)
 • 11683/09/V/M   ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. H.Siemiradzkiego /A.Asnyka przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – do 3 lat
 • 11684/09/V/M   użyczenia lokalu użytkowego o powierzchni 76,49 m2 usytuowanego w budynku przy ul. Morskiej 89 w Gdyni stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Gdyńskiego Stowarzyszenia „FAMILIA”
 • 11685/09/V/M   użyczenia lokalu użytkowego o powierzchni 112,92 m2 usytuowanego w budynku przy ul. Opata Hackiego 17 A w Gdyni stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • 11686/09/V/M   użyczenia lokalu użytkowego o powierzchni 116,59 m2 usytuowanego w budynku przy ul. Opata Hackiego 17 A w Gdyni stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”
 • 11687/09/V/M   użyczenia lokalu użytkowego o powierzchni 211,50 m2 usytuowanego w budynku przy ul. Płk. Dąbka 52 w Gdyni stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”
 • 11688/09/V/M   użyczenia lokalu użytkowego przy ul. Portowej 3 w Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wsparcia Społecznego
 • 11689/09/V/M   wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialną oraz sądową /ul. Legionów 52
 • 11690/09/V/M   ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy Placu Konstytucji i ul. Dworcowej, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony – 10 lat na rzecz PKP S.A. jako podmiotu realizującego cele publiczne
 • 11691/09/V/M   ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Krawieckiej – przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 11692/09/V/M   ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 500m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kępa Oksywska – przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 11693/09/V/M   ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 1.100m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków część działki 80/3 – przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 11694/09/V/M   ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 1.100m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków część działki 1062/10 – przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 11695/09/V/M   określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na k.m. 22 jako działka nr 334/7 przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód
 • 11696/09/V/K    zmian w budżecie Miasta Gdyni na rok 2009
 • 11697/09/V/K    zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8931/09/V/K z 06.01.2009r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdyni w 2009r.
 • 11698/09/V/K    zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8930/09/V/K z 06.01.2009r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta Gdyni na 2009 rok
 • 11699/09/V/R    zmiany zarządzenia nr 11516/09/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie opracowania dotyczącego uzasadnienia efektu ekologicznego oraz określenia wskaźników zakładanych celów oraz rezultatów realizacji projektu „Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni”
 • 11700/09/V/P    wyrażenia zgody na zawarcie z Portalem internetowym Trojmiasto.pl Sp. z o.o. porozumienia o współpracy w ramach Projektu „DOKI - Gdyński Inkubator Aktywności”
 • 11701/09/V/M   określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej dla realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni
 • 11702/09/V/S    wyrażenia zgody na zakup sprzętu AGD dla Straży Miejskiej o wartości do 14.000 EUR
 • 11703/09/V/P    udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację 3. Międzynarodowego Festiwalu Form Multimedialnych – TRANSVIZUALIA 009 GDYNIA
 • 11704/09/V/P    organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Działki Leśne Festynu Rodzinnego na Wzg. Św. Stanisława Kostki w Gdyni – Działki Leśne w dniu 20 września 2009 r. w godzinach 9.00 – 13.00
 • 11705/09/V/M   użyczenia lokalu użytkowego o powierzchni 213,50 m2 usytuowanego w budynku przy ul. Biskupa Dominika 25 w Gdyni stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • 11706/09/V/M   ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Jarzębinowej 54 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 11707/09/V/M   ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Ujejskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
 • 11708/09/V/P    dofinansowania wydania książki „Gdynia w latach 1939-1945 w źródłach niemieckich i polskich. Aresztowania, egzekucje, wysiedlenia cywilnej ludności narodowości polskiej”
 • 11709/09/V/K    przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gdyni oraz informacji, o której mowa w art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych za I-sze półrocze 2009 roku”
 • 11710/09/V/R    zmiany Zarządzenia Nr 6757/2008/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie zamieszczenia na serwerze serwisu internetowego edukacyjnego projektu badawczego „Miasto Gdynia w okresie II wojny światowej”
 • 11711/09/V/P    przygotowania projektu graficznego oraz wykonania znaczków do wykorzystania podczas realizacji konkursu „Jak żyć w przyjaźni?”
 • 11712/09/V/M   zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 9295/2009/V/M z dnia 3 lutego 2009 r, w sprawie wyceny nieruchomości w Gdańsku przy ul. Bałtyckiej
 • 11713/09/V/M   zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8844/2008/V/M z 23 grudnia 2008 r, w sprawie wyceny nieruchomości w Gdańsku przy ul. Rakoczego
 • 11714/09/V/M   zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 9758/2009/V/M z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie wyceny nieruchomości w Gdańsku przy ul. Wodnika
 • 11715/09/V/M   zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 9757/2009/V/M z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie wyceny nieruchomości w Gdańsku przy ul. Jankiela
 • 11716/09/V/M   zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8794/2008/V/M z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wyceny nieruchomości w Gdańsku przy ul. Litewskiej
 • 11717/09/V/M   nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie fizycznej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Handlowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 11718/09/V/M   zatwierdzenia projektu porozumienia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiatkowskiego”
 • 11719/09/V/M   udzielenia zgody na używanie herbu Miasta Gdyni
 • 11720/09/V/M   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wytyczenie i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenach leśnych
 • 11721/09/V/M   udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie materiałów promocyjnych dla uczestników „Gdynia Business Week”
 • 11722/09/V/M   uchylenia Zarządzenie Nr 9849/2009/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.03.2009r w sprawie skierowania na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego wniesionego o wydanie lokalu przy ul. Władysława IV 7-15D w Gdyni oraz cofnięcia powództwa sądowego
 • 11723/09/V/P    dofinansowania wydania albumu „M/S Batory”
 • 11724/09/V/M   ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Henryka Sienkiewicza 33, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich
 • 11725/09/V/P    udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie statuetki Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni na 34. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w formie rzeźby w kamionce
 • 11726/09/V/S    zmiany zarządzenia nr 11038/09/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 11727/09/V/S    zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2009r.
 • 11728/09/V/S    wyrażenia zgody na uregulowanie opłat związanych z rejestracją i ubezpieczeniem trzech samochodów dla Straży Miejskiej w 2009r.
 • 11729/09/V/S    zatwierdzenia wyboru oferenta na zakup zadaszenia rowerowego i stojaków rowerowych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2009r. o wartości do 14.000 EUR
 • 11730/09/V/S    wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku
 • 11731/09/V/M   zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na produkcję i emisję dwóch spotów radiowych promujących tematykę zawinięć statków pasażerskich w Gdyni
 • 11732/09/V/M   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację uroczystości wmurowywania tablicy statku „Emerald Princess” w Alei Statków Pasażerskich
 • 11733/09/V/O    udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie toreb ekologicznych
 • 11734/09/V/U    zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5 150 000 EUR na wykonanie zadania: „ Budowa miejsc postojowych i kanalizacji deszczowej w ul. Kościelnej w Gdyni”
 • 11735/09/V/U    zmiany zarządzenia nr 11040/09/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon Drogi Czerwonej – odcinek południowy
 • 11736/09/V/U    udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 EUR na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej: Rozbudowa ul. Unruga pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Podgórską i z ul. Kuśnierską w Gdyni”
 • 11737/09/V/U    udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ulicy Szturmanów i ulicy Nawigatorów w Gdyni
 • 11738/09/V/U    akceptacji zmiany treści umowy Nr KB/2/UI/2/W/2009 z dnia 2.01.2009 na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. „Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP i SKM oraz Drogą Gdyńską pomiędzy Aleją Zwycięstwa a ulicą Łużycką w Gdyni”
 • 11739/09/V/S    zatwierdzenia wyboru oferenta na wynajem pięciu samochodów osobowych na okres trzech miesięcy dla Urzędu Miasta Gdyni w 2009 r. wartości do 14.000 EUR
 • 11740/09/V/M   udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników SCVC INVENO Sp. z o.o. w Gdyni
 • 11741/09/V/U    udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zmienionego zakresu inwestycji pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulic Morskiej i Kalksztajnów w Gdyni"
 • 11742/09/V/U    udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego realizowanego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej wraz z parkingiem przy ul. Wileńskiej w Gdyni”
 • 11743/09/V/U    udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Krasickiego 28 w Gdyni o budynek sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 11744/09/V/U    zmiany zarządzenia nr 11078/09/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie nabycia kolektora deszczowego w ul. Wawrzyniaka oraz dwóch przykanalików z wypustami ulicznymi przy ul. Osowskiej
 • 11745/09/V/U    udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia kładki dla pieszych realizowanej w ramach zadania pn: „Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP i SKM oraz Drogą Gdyńską w Gdyni"
 • 11746/09/V/U    zmiany zarządzenia nr 11648/09/V/U o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego projektu budowy kanalizacji deszczowej od drogi dojazdowej od ulicy Morskiej
 • 11747/09/V/U    wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 206.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania zadania: „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni”
 • 11748/09/V/U    zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania „Rozbudowa ul. Unruga pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Podgórską i z ul. Kuśnierską w Gdyni”
 • 11749/09/V/S    zmiany brzmienia zarządzenia 11488/09/V/S z dnia 21 lipca 2009 r.
 • 11750/09/V/U    zamówienia opracowania graficznego oraz przygotowania do druku książki „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona” w angielskiej wersji językowej
 • 11751/09/V/U    udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji robót budowlanych związanych z budową schodów skarpowych stalowych pomiędzy obiektami WD-2 i WD-3 w ciągu ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni
 • 11752/09/V/U    zmiany zarządzenia nr 11576/09/V/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie napraw uszkodzeń Węzła Trasy Kwiatkowskiego z Obwodową
 • 11753/09/V/U    udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie rozszerzonych pomiarów stanu aerosanitarnego i akustycznego zabudowy mieszkaniowej przyległej do Trasy Kwiatkowskiego
 • 11754/09/V/M   akceptacji treści umowy nr MG/39/MGG/64/D/09 pomiędzy „ON MEDIA” M. Jamiołkowski Spółka Jawna a Gminą Miasta Gdyni o ekspozycję 10 reklam z informacjami turystycznymi i planami Miasta
 • 11755/09/V/P    udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zaproszeń na uroczystość wręczenia „Medali Promemoria”
 • 11756/09/V/M   przygotowania przetargu na roboty remontowe wymiany instalacji elektrycznych i teletechnicznych budynku przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni
 • 11757/09/V/U    rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Mola Rybackiego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 27.08.2009